У НУЦЗУ відбулися попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії та кандидата наук з державного управління

11 листопада 2020 року відбулось засідання гуманітарної секції науково-технічної ради університету, де було обговорено результати проведення акредитаційної справи освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за третім рівнем вищої освіти, а також було розглянуто звіти майбутніх доктора та кандидатів наук з державного управління з приводу закінчення роботи над дисертаційним дослідженням, а саме:
- Лукіна Сергія Юрійовича з теми «Парадигма публічного простору у процесах державотворення» (науковий консультант – доктор наук з державного управління, доцент Колтун Вікторія Семенівна);
- Ільєнка Артема Сергійовича з теми «Механізми державного управління підприємствами газової промисловості» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Домбровська Світлана Миколаївна);
- Александрович Анни Реміківни з теми «Державне регулювання інноваційної діяльності України» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Домбровська Світлана Миколаївна).

Засідання відбулося у режимі онлайн. Так, здобувач Лукін Сергій Юрійович представив своє дисертаційне дослідження за допомогою платформи zoom.
Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Вітаємо науковців і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!