Новини

В НУЦЗУ відбувся попередній захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління

2 червня 2023 року на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбувся попередній захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління.
Так, представила результати свого дослідження АХМЕДОВА Олена Олегівна з теми «Державна політика у сфері забезпечення безпеки туристичної галузі» Науковий консультант – начальник навчально-науково-виробничого центру НУЦЗ України, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Домбровська Світлана Миколаївна.
Вітаємо і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

У НУЦЗУ відбулися попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії з публічного управління та адміністрування

25 травня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії з публічного управління та адміністрування.

Так, представили звіт щодо виконання індивідуального плану з проведеного дисертаційного дослідження:

Бабенко Володимир з теми «Механізми публічного управління суспільними конфліктами в Україні». Науковий керівник – доктор наук державного управління, старший дослідник Помаза-Пономаренко Аліна.

Сємілєтов Олександр з теми «Формування системи екологічно-інноваційних механізмів публічного управління в Україні». Науковий керівник – доктор наук державного управління професор Крюков Олексій.

Фросняк Руслан з теми «Інституалізація місцевих виборів у системі партисипативної демократії в Україні». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Ворона Петро.

Пронюк Юрій з теми «Державна соціально-економічна політика цифровізації діяльності публічних інституцій в Україні».

Соловей Дмитро з теми «Державна політика фінансово-господарської стабілізації в умовах трансформаційних змін». Науковим керівником обох дисертантів є доктор наук з державного управління, професор Парубчак Іван.

За результатами звітів було сформовано склад разових вчених рад, які буде винесено для затвердження на вчену раду університету.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

В НУЦЗУ на кафедрі публічного адміністрування у сфері цивільного захисту відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

22-23 травня 2023 року на кафедрі публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Публічне управління та адміністрування» й «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Під час захисту здобувачі вищої освіти продемонстрували набуті під час навчання теоретичні знання, практичні навички й уміння, що необхідні фахівцеві у сфері публічного управління та адміністрування.

Під час захисту були присутні голова екзаменаційної комісії – заступник директора департаменту бюджету і фінансів – начальник управління фінансування житлово-комунальної сфери Харківської міської ради, кандидат наук з державного управління, доцент ДАУДОВА Галина Володимирівна, заступник голови комісії завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту, доктор наук з державного управління, професор МАЙСТРО Сергій Вікторович, секретар комісії доцент кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту, кандидат наук з державного управління ЛОПАТЧЕНКО Інна Миколаївна,

Члени комісії: начальник навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України ДОМБРОВСЬКА Світлана Миколаївна, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту, доктор наук з державного управління, професор КРЮКОВ Олексій Ігорович, доцент кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту, кандидат економічних наук, доцент БАТИР Юрій Георгійович.

 

 

 

Науковці НУЦЗУ стали учасниками ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи»

18 травня на базі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова у змішаному форматі відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи». З вітальним словом до учасників наукового форуму звернулась начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, Домбровська Світлана Миколаївна.

Доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки університету Цимбал Богдан взяв участь у пленарному засіданні ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи» та виступив з доповіддю на тему «Безпека особистості в контексті реалізації ефективної безпекової політики держави».

Проблематика публічного управління загалом та інновації у публічному адмініструванні зокрема є надзвичайно актуальними для українських реалій державотворення. Захід покликаний поєднати зусилля науковців, представників органів влади та місцевого самоврядування, підприємців та громадськості для пошуку механізмів подальшої взаємодії заради сталого розвитку територій, регіонів, розбудови нашої України.

Одним із найбільш дієвих інструментів публічного управління щодо формування національної свідомості, відповідальності є проведення науковоосвітніх заходів, під час яких поєднуються теоретичні знання, наукові здобутки, практичний досвід представників різних регіонів України.

Більше статей...

Дочірні категорії