В НУЦЗ України відбувся захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління, а також попередній захист

15 березня 2024 року на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбувся захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук та кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03.

 Так, представила своє дисертаційне дослідження БАЗИЛЯК Наталія з теми «Реалізація державної гуманітарної політики в контексті інтеграції України до європейського освітнього простору». Наступним було заслухано результати дисертаційного дослідження НОВІКОВА Владислава з теми «Інституційні механізми публічного управління в умовах інформаційно-гібридних війн». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, старший дослідник Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України.

Крім того, представив звіт щодо виконання індивідуального плану з проведеного дисертаційного дослідження ВІТОВЕЦЬКИЙ Віктор з теми «Публічне регулювання реформування закладів вищої освіти на прикладі ДСНС України». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України ДОМБРОВСЬКА Світлана Миколаївна, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!