Навчально-науково-виробничий центр

Навчально-науково-виробничий центр створений шляхом реорганізації науково-дослідної лабораторії з управління у сфері цивільного захисту та складається з наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту та наукового відділу з проблем державної безпеки, а також кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту та кафедри менеджменту. 

Навчально-науково-виробничий центр є окремим навчальним та науково-дослідним підрозділом Університету. Основним завданням Центру є підготовка фахівців за акредитованими освітніми програмами 1-3 рівнів та проведення науково-дослідних та дослідно-практичних робіт у сфері удосконалення публічного управління цивільним захистом, національної безпеки України, розвитком сфери туризму.

Навчально-науково-виробничий центр в своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями ДСНС України, нормативними актами про наукову діяльність навчальних закладів ДСНС України, Статутом Університету, наказами ректора Університету, а також Положенням про Навчально-науково-виробничий центр.

Навчально-науково-виробничий центр здійснює свою діяльність у взаємодії з факультетами, кафедрами та іншими структурними підрозділами Університету. 

Здійснюючи свою діяльність, Центр від імені Університету налагоджує співробітництво з територіальними управліннями та підрозділами ДСНС України, закладами вищої освіти та науково-дослідними установами, організаціями сфери туризму. 3 метою підвищення ефективності наукових досліджень Центр вносить пропозиції керівництву Університету щодо створення тимчасових творчих колективів, до складу яких можуть включатися працівники органів та установ (незалежно від форм власності) і фізичні особи, з оплатою праці за умовами трудового договору та сумісництва.

У 2014 році в ННВЦ було започатковано аспірантуру, відкрито Спеціалізовану вчену раду з початку з захисту кандидатів наук, а в 2015 році на базі Навчально-науково-виробничого центру було відкрито докторантуру за спеціальностями 25.00.02 – механізми державного управління та 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. Це дало змогу у 2016 році трансформувати Спеціалізовану вчену раду  та додати ще й захист докторів наук. 

З 30.06.2015 року збірник наукових праць «Вісник НУЦЗУ: серія державне управління» визнається МОН України як фаховий з державного управління, а з 2018 року перший з управлінських наукових збірників входить до групи Б МОН України.

В 2016 році, після підписання Угоди про співпрацю з Поморською Академією (м. Слупськ, р. Польща), Центр активно входить у міжнародні відносини, та підписує Міжнародні договори з Балтійським Міжнародним Університетом (м. Рига, р. Латвія), Університетом міжнародних відносин та соціальних комунікацій (м. Хелм, р. Польща), Грузинським технічним університетом (м. Тбілісі, Грузія) Новим Болгарським Університетом (м. Софія, Болгарія), Університетом імені Миколо Ромеріо (м.Вільнюс, Литва), Гданським Університетом (м. Гданськ, р. Польща), Академією МЧС Азербайджанської Республіки ( м. Баку, Азербайджан), та іншими.

Завдяки плідній міжнародній співпраці у 2017 році було започатковано перший міжнародний електронний науковий збірник «East Journal of Security Studies» разом з Поморською Академією, а в 2021 році засновано разом з Університетом міжнародних відносин та соціальних комунікацій (м. Хелм, р. Польща) видання збірника наукових праць «Public administration and state security aspects», який увійшов до групи Б МОН України, та являється фаховим виданням.

Навчально-педагогічні працівники Центру неодноразово приймали участь у міжнародних грантових проектах, проходили стажування та організовували міжнародні стажування студентів та магістрів.

Взаємодія і творче співробітництво з науково-дослідними установами та  закладами вищої освіти ДСНС та МОН України, з науковими установами і підприємствами інших центральних органів виконавчої влади шляхом проведення наукових заходів, стажування, видання наукової продукції та координації тематики науково-дослідних робіт, що пов’язані з проблемами публічного управління та адміністрування, національної безпеки та сфери туризму дозволили розвиватися Центру. Зараз наукові працівники ННВЦ лідери в Україні з підготовки докторів наук, докторів філософії у галузі публічного управління та адміністрування та магістрів з публічного управління та адміністрування, які неодноразово були нагороджені різними державними та науковими відзнаками, а саме: Призери конкурсу «Наукова Еліта України», нагороджені Грамотами Верховної ради України, Почесними грамотами та Грамотами Голови ДСНС України, Подяками міністра МВС України, Почесними Грамотами мера міста Харкова, Дипломами регіонального конкурсу «Вища школа Харківщини, кращі імена».

В навчально-науково-виробничому центрі функціонує наукова школа «Теоретичні засади інноваційних механізмів підготовкою управлінських кадрів в соціально-економічній сфері України» , яка була заснована її керівником доктором наук державного управління, професором, Заслуженим працівником освіти України Світланою Миколаївною Домбровською. Досягненням її наукової школи є захист 48 кандидатів наук,  21 докторів наук – 8 докторів філософії.

  
Начальник навчально-науково-виробничого центру НУЦЗУ

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України

 

Адреса центру