Кафедра менеджменту  

           

 

 

 

           Кафедра менеджменту є структурним підрозділом навчально-науково-виробничого центру НУЦЗ України. Кафедра була створена згідно наказу НУЦЗ України від 19.01.2018 року №5.


            Освітній процес на кафедрі забезпечують 3 доктори та 1 кандидат наук:

            завідувачка кафедри менеджменту – Леоненко Неллі Анатоліївна – д.держ.упр., доцент;
            доцент кафедри – Поступна Олена Вікторівна – д.держ.упр., професор;
            доцент кафедри – Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна – д.держ.упр., старший дослідник;
            доцент кафедри – Тюріна Діна Миколаївна – к.пед.наук, доцент.


  Метою діяльності кафедри є підготовка здобувачів за освітньою програмою «Туризм» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 24 – Сфера обслуговування, спеціальності 242 – «Туризм і рекреація». У 2022 році освітню програму «Туризм» було вперше акредитовано, що засвідчує Сертифікат про акредитацію освітньої програми, виданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

  За освітньою програмою «Туризм» налагоджена співпраця з роботодавцями та іншими стейкхолдерами на рівні закордонних закладів вищої освіти, Департаменту культури та туризму Обласної Державної Адміністрації, Міської державної Адміністрації, підприємств туристичної галузі, що підтверджують існуючі договори та угоди про співпрацю, організацію та проведення навчальних та переддипломних практик здобувачів, академічну мобільність як на території України, так і за кордоном. З 2019 року в рамках укладеної Міжнародної угоди з Поморською академією (м. Слупськ, Польща) відбувається міжнародне стажування здобувачів з метою ознайомлення з туристичним потенціалом республіки Польща, а також стажування за рахунок академічної мобільності. Для здобувачів вищої освіти кафедрою організовуються виїзні заняття до туристичних установ та підприємств туристичної індустрії.

  Науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання освітніх компонент із застосуванням провідних методів навчання. Освітній процес проводиться у формі інтерактивних та мультимедійних лекцій, презентаційних практичних занять із застосуванням елементів активізації самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Застосовуються проблемні, навчально-ігрові, інтерактивно-комунікативні, колективні, інтегративні та контекстні технології з елементами дистанційного навчання. До освітнього процесу залучаються фахівці, які проводять тематичні лекції та діляться власним досвідом практичної роботи в туристичній галузі.

  Пріоритетом науково-дослідної роботи кафедри є узагальнення інноваційних підходів в реалізації державної політики розвитку туризму. Кафедрою започатковано проведення Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Теорія і практика розвитку туризму: досвід, проблеми, інновації» згідно профілю діяльності. На постійній основі функціонують наукові гуртки здобувачів вищої освіти для розвитку наукової творчості молоді. Здобувачі вищої освіти є переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Міжнародної освітньо-практичної олімпіади з туризму.


Адреса кафедри менеджменту:
61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 28
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.