Студентські проєкти


  Виховна та соціально-гуманітарна робота на кафедрі організовується й здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту», Концепції національного виховання студентської молоді, наказів ДСНС України, ректора Університету, інших законодавчих документів, що регламентують організацію освітнього процесу у ЗВО з урахуванням умов складних соціально-політичних змін в Україні.
  Основними суб’єктами виховання здобувачів вищої освіти є науково-педагогічні працівники кафедри, куратори академічних груп, ланки студентського самоврядування, які співпрацюють зі структурами університету, громадськими організаціями, освітніми та культурними закладами тощо.
  Виховна робота на кафедрі містить такі аспекти: підготовка нормативно- правової документації; формування професійних якостей сучасного спеціаліста;
сприяння життєвому самовизначенню та самореалізації особистості; забезпечення можливостей інтелектуального, морального, фізичного розвитку студентства; реалізація творчого потенціалу студентства; захист і підтримка соціально вразливої частини молоді; стимулювання органів студентського самоврядування.
  Пріоритетними напрямами виховання молоді й актуальним завданнями освітнього процесу є такі вектори: кар’єра; правове та патріотичне виховання молоді; культура, мистецтво й дозвілля; здоров'я та спорт; соціальний; самоврядування.
  Вектор кар’єри. З метою вдосконалення професійної підготовки й наближення її до потреб сучасного виробництва:
- налагоджено тісну співпрацю з роботодавцями сфери туризму Харкова, Києва, Сум (укладено договори про співпрацю) з питань практичної підготовки та працевлаштування випускників;
- налагоджено систему ознайомчих екскурсій на робочі місця фахівців туристичних підприємств;
- з метою ознайомлення з туристичним потенціалом нашої держави та світу запроваджено туристично-інформаційні фотопроєкти «Туристичні цікавинки світу» й «Україна очима студентів НУЦЗУ». Студенські проєкти представлено на Instagram-сторінці кафедри;
- у межах екскурсійного проєкту «Харків туристичний» здобувачі вищої освіти спеціальності «Туризм» відвідують історичні пам'ятки та пам'ятні місця (онлайн-презентації);
- з метою знайомства з пам'ятками археології Полтавщини вивчається інтерактивна мапа «Віртуальні мандрівки Полтавщиною»;
- здобувачі мають можливість брати участь у тренінгах, вебінарах, що проводяться фахівцями туристичної сфери, зокрема Асоціацією індустрії гостинності України;
- з метою формування творчого потенціалу в екскурсійній сфері, комунікативної майстерності здобувачі вищої освіти брали участь у волонтерській програмі «Друзі Харківського зоопарку».
  Туристично-екскурсійна діяльність реалізується шляхом проведення туристично-краєзнавчих екскурсій, походів історичними місцями Слобожанщини тощо.
Куратори ННВЦ організовують у режимі онлайн відвідування здобувачами тематичних експозицій музеїв, парків, скверів, ботанічних садів України та світу, вистави (екскурсії) в театри / музичних концертів тощо.
  Важливого значення в умовах сьогодення набуває робота з правового та патріотичного виховання молоді, а саме поваги до Конституції України, до законів, державних символів, до прав і свобод людини.
  Так, здобувачі вищої освіти беруть участь:
− у патріотичній акції НУЦЗУ до Дня Незалежності України «Відмінне навчання! Може один – зможуть усі!».
  У номінації «Краща студентська навчальна група факультету (центру)» здобувачі ОПП «Туризм» були визнані переможцями за підсумками 2020-2021
навчального року (академічна група Т-18), за 2021-2022 н.р. та 2022-2023 н.р. (академічна група Т-19).
− у виховних заходах, присвячених Дню рятівника, Дню Гідності та Свободи, Дню пам’яті жертв Голодоморів в Україні, Дню Збройних сил України, Міжнародному дню прав людини, Дню вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, Дню Соборності України, Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту, Дню пам’яті героїв Крут тощо.
− у роботі Групи академічної доброчесності НУЦЗ України;
− у тренінгах з теми «Підвищення обізнаності щодо забезпечення гендерної політики» ;
− у конкурсі електронних постерів, тематику яких присвячено ратифікації 20 червня 2022 р. Верховною радою України Конвенції Ради Європи про запобігання насильству та боротьби з цими явищами.
  З метою актуалізації дотримання етичних принципів і визначених законодавством правил, формування мотивації неухильного дотримання принципів академічної доброчесності й розвитку навичок якісного академічного письма здобувачі вищої освіти беруть участь у конкурсі НУЦЗ України на кращий відеоролик «Позитивні практики з академічної доброчесності» та логотип.
  Вектор культури, мистецтва і дозвілля. З метою реалізації творчого й інтелектуального потенціалу обдарованої молоді, пропаганди сучасного українського національного мистецтва, художньо-естетичного виховання студентів, формування в студентів патріотичних почуттів, забезпечення змістовного дозвілля проводяться:
- різноманітні святкові заходи, що мають популярність серед студентської молоді (з нагоди початку навчального року та складання Присяги курсантами 1 курсу; з нагоди святкування дня студента; святковий вечір, присвячений новорічним святам; Міс і Містер Університету, конкурс художньої самодіяльності серед факультетів університету та багато інших);
- позааудиторна робота (дискусії, творчі зустрічі, конкурси, екскурсії до онлайн-музеїв, лекції з питань охорони здоров’я, сімейного життя, економічних проблем, правових питань);
- доброчинні заходи для дітей спеціалізованої ЗОШ-інтернату для дітей зі зниженим слухом.
  Вектор здоров’я, спорту. Активно розробляється та поширюється соціальна реклама здорового способу життя серед студентів університету.
Проводиться профілактика негативних явищ у студентському середовищі:
наркоманії, ВІЛ/СНІД-захворювань, уживання алкогольних напоїв, тютюнопаління.
Спортивну діяльність спрямовано на проведення спортивних змагань з різних видів спорту. Результативно працюють спортивні секції університету.
  Соціальний вектор орієнтований на:
- поселення іногородніх студентів у гуртожиток, реалізацію заходів для покращення соціально-побутових умов проживання в гуртожитку (у взаємодії з органами студентського самоврядування);
- моральне й матеріальне заохочення за успіхи й досягнення (вручення грамот, надання премій, організація туристичних поїздок для найактивніших студентів; проведення студентським активом спільно з деканатами конкурсів на кращого студента факультету);
- організацію та сприяння роботі органів студентського самоврядування в гуртожитку;
- надання підтримки соціально вразливій частині молоді, а саме:
студентам-сиротам і позбавленим батьківського піклування, студентам-інвалідам, студентам із багатодітних і неблагополучних родин; студентам, які мають дітей.
  Вектор самоврядування. Пріоритетними напрямами цієї діяльності є:
- організація й підтримка студентського самоврядування;
- сприяння організації та проведенню конференцій здобувачів вищої освіти ННВЦ, перевибори керівництва студентського самоврядування, делегування представників у Всеукраїнські, обласні, міські органи студентського самоврядування; участь у Всеукраїнських, обласних, міських комунікативних заходах з питань студентського самоврядування;
- створення «телефону довіри», «скриньки довіри» для розв’язання кризових ситуацій у житті студентів.