Інформація для абітурієнта 

Для вступу на освітньо-професійну програму «Туризм» першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24 “Сфера обслуговування”, спнціальності 242 “Туризм”у 2022 році  вступники повинні надати:

- позитивні результати складання національного мультипредметного тесту: українська мова, історія України, математика;
- або результати ЗНО 2019 – 2021 років: українська  мова та література, іноземна мова, історія України, або математика або біологія або географія або фізика або хімія НА ВИБІР.

Мінімальний бал з кожного предмету повинен становити не меньше 100

Є можливість проходити навчання на військовій кафедрі та проживання у гуртожитку.

Підготовка студентів за цією спеціальністю орієнтована на поглиблене теоретичне навчання слухачів і забезпечення набуття ними необхідних практичних вмінь і навичок у сфері туристичного бізнесу, який розвивається стрімкими темпами як в Україні, так і в усьому світі. Фахові предмети, які вивчаються:

 • Основи туризмознавства;
 • Краєзнавство, країнознавство та географія туризму;
 • Підготовка з надання домедичної допомоги;
 • Туроперейтинг;
 • Туристські ресурси України;
 • Інфраструктура туризму;
 • Організація екскурсійної діяльності;
 • Менеджмент туризму;
 • Технології туристичної діяльності;
 • Маркетинг у туризмі;
 • Рекреаційні комплекси світу;
 • Управління туристичними дестинаціями;
 • Організація туристичного обслуговування;
 • Правове регулювання туристичної діяльності;
 • Бухгалтерський облік в туристичній діяльності;
 • Організація анімаційної діяльності;
 • Спеціалізований туризм;
 • Страхування у сфері туризму.

Термін навчання на денній формі - 3 роки 10 міс.

Термін навчання на заочній формі – 3 роки 10 міс.

Навчання проводиться за денною та заочною формами за кошти фізичних та юридичних осіб та з можливістю оплати щомісячно, щоквартально та щосеместрово.

Вартість навчання за рівнем бакалавр (спеціальність «Туризм»):

денна форма – 21000 грн.;

заочна форма – 16000 грн.