Спеціальності

Бакалавр за спеціальністю «Туризм»

Спеціальність 242 - «Туризм», освітньо-професійна програма  «Туризм»

Для вступу за спеціальністю «Туризм» необхідні сертифікати ЗНО:

  • українська мова та література;
  • іноземна мова;
  • історія України, або математика або біологія або географія або фізика або хімія на вибір

(Поріг для вступу на наш факультет достатньо скласти ЗНО з фахових предметів щонайменше на 100 балів. Є можливість проходити навчання на військовій кафедрі та проживання у гуртожитку)

Підготовка студентів за цією спеціальністю орієнтована на поглиблене теоретичне навчання слухачів і забезпечення набуття ними необхідних практичних вмінь і навичок у сфері туристичного бізнесу, який розвивається стрімкими темпами як в Україні, так і в усьому світі. Фахові предмети, які вивчаються студентами:

  • маркетинг і менеджмент туризму;
  • інформаційні системи і технології в туристичній галузі;
  • туристичні ресурси України; світовий туризм;
  • інфраструктура туризму й екологія;
  • організація екскурсійної й анімаційної діяльності;
  • етика бізнесу;
  • правове регулювання в туристичній діяльності тощо.

Термін навчання на денній формі - 3 роки 10 міс.
Термін навчання на заочній формі - 4 роки 6 міс.

 

Магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність 281 – «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування або Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки»

Для вступу за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» необхідно мати диплом про повну вищу освіту за будь-яким напрямком підготовки. та результати ЗНО з іноземної мови.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра або ОКР спеціаліста в НУЦЗ України проводяться додаткові вступні випробування.

Професійна підготовка магістрів за цією спеціальністю передбачає поглиблене теоретичне навчання слухачів і забезпечення набуття ними необхідних практичних вмінь і навичок щодо публічного управління та адміністрування , зокрема, у сфері цивільного захисту та безпеки.


Термін навчання на денній формі – 1 рік 6 міс.
Термін навчання на заочній формі – 1 рік 9 міс.


Випускник-магістр має можливості працювати на посадах з управління персоналом та менеджменту на підприємствах, організаціях і установах усіх форм власності і сфер діяльності, на державній службі й органах місцевого самоврядування.