Архів

Конференція

Міністерство освіти і науки України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Національний університет цивільного захисту України
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Національна академія національної гвардії України
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Дніпровська академія неперервної освіти
Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвія)
Поморська Академія (м. Слупцьк, Польща)
Університет міжнародних відносин та суспільних комунікацій (м. Хелм, Польща)
Університет імені Миколо Ромеріо (м.Вільнюс,. Литва)
Громадська організація «Центр розвитку інноваційних технологій управління»

  

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Публічне управління: освіта, наука, практика»

(18 березня 2022 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

Програма міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

 Інформаційне повідомлення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної інтернет-конференція «Публічне управління: освіта, наука, практика»

Конференція відбудеться на базі Національного університету цивільного захисту України 18 березня 2022 р. Адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 94.

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

САДКОВИЙ В.П. – ректор Національного університету цивільного захисту України, доктор наук державного управління., професор (голова комітету);

АНДРОНОВ В.А. – проректор з наукової роботи Національного університету цивільного захисту України, доктор технічних наук., професор,заслужений працівник науки і техніки України (заступник голови комітету);

СИЧЕНКО В.В. – ректор Дніпровської академії неперервної освіти доктор наук державного управління., професор, заслужений працівник освіти України;

ДОМБРОВСЬКА С.М. – проректор-начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, доктор наук державного управління., професор, заслужений працівник освіти України;

АНДЖЕЙ УРБАНЕК – проректор Поморської Академії, доктор габіліт., професор (Польща);

БУКА С.А. - голова сенату Балтійської Міжнародної Академії, доктор .економічних .наук, професор (Латвія);

ЕЛЬЖБЕТА САВА ЧАЙКА. - ректор Університету міжнародних відносин та суспільних комунікацій, доктор економічних наук, професор. (Польща);

АУРЕЛІЯ ПУРАЙТЕ доктор наук професор, заступник декана з науково-дослідної та проектної діяльності Університету імені Миколо Ромеріо (м.Вільнюс,. Литва)

 ОРГКОМІТЕТ

БЄЛАЙ С.В.- начальник кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення оперативно-тактичного факультету Національної академії Національної гвардії України доктор наук державного управління, професор;

ГОРНИК - директор Інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, доктор наук державного управління, доцент, Заслужений працівник промисловості України;

ЕМЕЛЬЯНОВ В.М. директор Інституту державного управління, ЧНУ ім. П. Могили, доктор наук державного управління, професор

МАЙСТРО С.В. – завідувач кафедри публічного адміністрування управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, доктор наук державного управління., професор;

МОРОЗ В.М. – завідувач кафедри соціології та публічного управління Національного технічного університету «ХПІ», доктор наук державного управління, професор;

ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО А.Л. – начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, доктор наук державного управління,. с.н.с.;

ЛЕОНЕНКО Н.А. - завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, доктор наук державного управління.;

 СЕКРЕТАРІАТ

 ПАЛЮХ В.В. –доктор філософії в галузі публічного управління та адміністрування, старший науковий співробітник наукового відділу управління проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України (вчений секретар);

ПОРОКА С.Г.. – науковий співробітник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України (технічний секретар).

 
ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ

Державна політика і управління в галузі освіти: зміст та сучасні виклики 

Державна політика і управління в галузі національної безпеки: зміст та механізми реалізації 

Державна політика і управління в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій 

Державна політика і управління окремих галузей економіки та соціально-трудових відносин 

Інформаційна безпека держави: ризики та загрози

Робочі мови конференції: українська, англійська.

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в роботі конференції учасника просимо до 18 березня 2022 р. надіслати наступні матеріали на електронну пошту заходу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.:

1) заявку на участь у конференції;

2) текст тез доповіді;

Документи необхідно надіслати різними файлами. Назва файлу повинна містити прізвище автора та назву документу. Наприклад, Іванов_заявка, Іванов_тез.

Тези друкуватимуться з поданих рукописів без редагування. Автор несе повну відповідальність за етику публікації. Оргкомітет залишає за собою право відмовити у друкуванні тез, якщо вони не відповідають тематиці чи вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну та вносити зміни до тематики рубрик з урахуванням заявок, що надійшли, тез доповідей  і побажань учасників.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірці матеріалів круглого столу.

Учасники конференції мають можливість подати текст рукопису статті до наукового журналу «Вісник національного університету цивільного захисту України:серія «Державне управління» , який включено до переліку наукових фахових видань МОН України з державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р.) та має категорію Б.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

  • Обсяг тез – не більше 3-х сторінок при форматі  сторінки А4, орієнтація книжкова;
  • Поля – верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;
  • Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0;
  • Абзац – 1,25 см;
  • Формат Microsoft Word 1997-2003;
  • Перший рядок – Прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, курсив, вирівнювання праворуч);
  • Другий рядок – через інтервал назва тез доповідей (шрифт напівжирний, великими літерами, вирівнювання по центру);
  • Текст тез доповідей вирівнюється по ширині;
  • Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання».

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іванов І.І.
НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Постановка проблеми.
Виклад основного матеріалу.
Висновки.
Література.

ЗАЯВКА на участь у роботі  конференції

Прізвище, ім’я та по батькові_______________________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________

Посада _________________________________________

Організація (установа) ____________________________

Адреса для листування ____________________________

Телефон, e-mail __________________________________

Тематична рубрика _______________________________

Назва доповіді ___________________________________

Необхідність використання мультимедійної техніки___

Планую виступити з доповіддю_____________________

 


За інформацією щодо роботи конференції, публікації матеріалів звертатися за телефонами:

За інформацією щодо роботи круглого столу, публікації матеріалів звертатися за телефонами:

* 0661386807    Палюх Віктор Валентинович.  

* 0939643501    Порока Станіслав Григорович

* е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!