Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Туризм» (2023 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 242 – Туризм, галузь знань 24 – Сфера обслуговування

Освітньо-професійна програма «Туризм» (2022 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 242 – Туризм, галузь знань 24 – Сфера обслуговування

Освітньо-професійна програма «Туризм» (2021 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 242 – Туризм, галузь знань 24 – Сфера обслуговування

Освітньо-професійна програма «Туризм» (2020 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 242 – Туризм, галузь знань 24 – Сфера обслуговування

Освітньо-професійна програма «Туризм» (2019 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 242 – Туризм, галузь знань 24 – Сфера обслуговування

Освітньо-професійна програма «Туризм» (2018 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 242 – Туризм, галузь знань 24 – Сфера обслуговування

 

 

Проект освітньо-професійної програми «Туризм» для обговорення (2024 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми