Домбровська Світлана Миколаївна

 

 

професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України

 

Освіта

1995 рік – закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «історія» з присвоєнням кваліфікації історика, викладача історії та суспільно-політичних дисциплін, диплом ЛО ВЕ № 000470.
2006 рік – кандидат історичних наук. Дисертацію захистила 28 квітня 2006 року у спеціалізованій раді Д 64.051.10 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, диплом ДК № 038463, від 14 грудня 2006 року.
2010 рік – вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, присвоєно рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки (протокол № 2/19-Д від 17.06.2010 р.), атестат ДЦ № 023059.
2012 рік – доктор наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. 17 січня захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.03  Класичного приватного університету на тему «Теоретичні засади державного регулювання в сфері вищої освіти в умовах соціальних трансформацій», диплом ДД № 000761, від 29 березня 2012 року.
2015 рік – професор, атестат професора ПР № 010947 від 29 вересня 2015 року.
2018 рік – заслужений працівник освіти України, Указ Президента України № 59/2018 від 07 березня 2018 року.

Підвищення кваліфікації

Трудова діяльність

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівня акредитації - 18 років.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації:
01.09.1999 р. – 20.08.2004 р. – викладач кафедри гуманітарних дисциплін Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія», директор музею НУА, помічник проректора з навчально-методичної роботи, начальник навчально-методичного відділу.
01.09.2004 р. – 29.08.2006 р. – старший викладач кафедри історії Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонова університету, заступник начальника навчального відділу.
29.08.2006 р. – 30.11.2007 р. – декан заочного факультету Харківської філії Українського державного університету економіки і фінансів.
01.12.2007 р. – 01.09.09 р. – декан заочного факультету Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.
01.09.2006 р. – 01.12.2007 р. – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківської філії Українського державного університету економіки і фінансів (0,5 ставки за сумісництвом).
01.12.2007 р. –30.06.2010 р. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (0.5 ст. за сумісництвом).
01.09.09 р. – 19.08.2010 р. – декан факультету обліку та організації управління персоналом Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.
20.08.2010 р. – 31.08.2012 р. –  завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Міжнародного Слов’янського університету.
01.09.2012 р. – 01.09.2014 р. – професор кафедри наглядово-профілактичної діяльності Національного університету цивільного захисту України.
01.09.2014 р. – 01.10.2015 р. – завідувач науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту НУЦЗУ.
01.10.2015 р. – по теперешній час – начальник навчально-науково-виробничого центру НУЦЗУ, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту за сумісництвом.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Державне управління розвитком вищої освіти в умовах соціальних трансформацій.
Уніфікація механізмів державного управління формуванням кадрової політики в системі вищої освіти.
Формування та реалізація державної молодіжної політики в умовах інтеграційних процесів.
Державна політика у сфері розвитку рекреаційного туризму.
Державне управління у сфері цивільного захисту.

Науково-дослідні роботи

Оцінка результативності та ефективності державного управління в сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.
Розробка наукових основ державного управління у сфері безпеки ринку соціально – економічних послуг України з точки зору цивільного захисту.
Механізми формування державної молодіжної політики та системи розвитку фізичної культури і спорту в вищих навчальних закладах України з особовими умовами навчання.
Механізм оцінки стану формування та розвитку системи воєнної безпеки держави.

Науково-громадська діяльність

Голова Спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
Голова редакційної колегії збірника наукових праць наукового фахового видання «Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»)».
Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу (НУЦЗУ (Україна), Поморська Академія (Польща)) «Східний часопис безпекових студій», та Гданського університету (Польща), університету Орадеа (Румунія) та Коменського університету Братислави (Словаччина) «Journal of Geography, Politics and Society».

Нагороди та відзнаки

Почесна Грамота Міністерства фінансів України від 20 серпня 2009 року.
Почесна Грамота Головного фінансового управління Харківської державної адміністрації України від 17 жовтня 2007 року.
Грамота Харківської обласної ради від 18 жовтня 2007 року.
Почесна Грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11 серпня 2014 року.
Грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11 травня 2016 року.
Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації України від 07 лютого 2016 року.
Грамоти Харківської інституту фінансів і Національного університету цивільного захисту України.
Диплом ХІV обласного конкурсу «Вища школа Харківщини: кращі імена» в номінації «Кращий завідувач кафедри».
Медаль НУЦЗУ «За внесок в розвиток науки і навчання» від 01 вересня 2015 року.
За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю присвоєне почесне звання «Заслужений працівник освіти України» Указом Президента України № 59/2018 від
07 березня 2018 року. 

Основні наукові праці

 Має 182 опубліковані наукові та навчально-методичні праці.

 1. Домбровская С. Н. Государственное регулирование в сфере высшего образования / С. Н. Домбровская // Теоретические основы государственного регулирования в сфере высшего образования в условиях социальных трансформаций.  – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 100 с.
 2. Домбровська С. М. Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: нормативно-правовий аспект : Монографія / В. П. Садковий, А. В. Ромін, О. О. Островерх, С. М. Домбровська.  – Х. : Оберіг, 2013. – 190 с.
 3. Домбровська С. М. Державне управління вищою освітою в умовах трансформаційних змін : Монографія / С. М. Домбровська. – Х. : Оберіг, 2010. – 176 с.
 4. Домбровська С. М.  Державне управління медичним постачанням в умовах надзвичайних ситуацій : Монографія / С. М. Домбровська, Ю. О. Лєрмонтова. О. О. Турш. – Х. : НУЦЗУ, 2015. – 217 с.
 5. Домбровська С. М.  Екологічна безпека держави: державно-управлінський вимір: Монографія / В. А. Андронов, С. М. Домбровська, В. Г. Ковальчук, О. І. Крюков та інші. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – 196 с.
 6. Домбровська С. М.  Державне регулювання туристичної галузі України : Монографія / С. М. Домбровська, А. Л. Помаза-Пономаренко, О. М. Білотіл – Х. :  НУЦЗУ, 2017. – 210 с.
 7. Домбровська С. М. Якість освіти як одна з запорук вдалого державного реформування вищої школи України / С. М. Домбровська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / Харк. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Вип. 1. – С. 149–154.
 8. Домбровська С. М. Місце вищої освіти в стратегії державної політики суспільного розвитку України / С. М. Домбровська // Менеджер. Вісн. Донец. держ. ун-ту упр. – 2011. – Вип. 1. – С. 84–88.
 9. Домбровска С. М. Забезпечення ефективного державного управління підготовкою  фахівців у сфері  цивільного захисту: створення професійних стандартів / С. М. Домбровська // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Харк. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 4(39). –С.386–390.
 10. Домбровська С.М. Болонський процес, як один з напрямів державного реформування освіти / С. М. Домбровська // Европейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» : зб.наук.пр. / Нац.академія пед.наук України. – К. : Вид-во «Педагогічна преса», 2012. – №3. – С.124–126.
 11. Домбровська С. М. Забезпечення ефективного державного управління підготовкою  фахівців у сфері  цивільного захисту: створення професійних стандартів / С. М. Домбровська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / Харк. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 1. – С. 293–298.
 12. Домбровська С. М. Сучасні технології  впровадження   інноваційних державних механізмів реформування системи освіти в Україні / С. М. Домбровська // Університетські наукові записки. –Х. : Хмельницький університет управління і права. – 2013. – № 1. – Вип.24. – С.207–216.
 13. Домбровська С. М. Механізми забезпечення інформаційної безпеки як складової державної безпеки України / С. М. Домбровська // Теорія та практика державного управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». –2015. – № 1 (48). – С. 105–109.
 14. Домбровська С. М. Механізми формування безпеки держави [Електронний ресурс] / С. М. Домбровська, С. Т. Полторак // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. –2015. – №1. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/
 15. Dombrovska. S . Scientific and methodological basis for the formation and implementation of economic safety management of higher educational establishments / S. Dombrovska // Scientific Light (Wroclaw, Poland). – 2016. – Р. 19–24.
 16. Домбровська С. М. Соціальна безпека — оптимальний рівень соціального розвитку макро-, мезо- і мікрорегіонів України / С. М. Домбровська, А. Л. Помаза-Пономаренко // Інвестиції: практика та досвід . – 2016. – № 16.– С.57–69.
 17. Домбровська С. М. Механізми дистанційного способу надання освітніх послуг в умовах реформування системи освіти / С. М. Домбровська, В. Г. Левчук // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2016 р. / за заг. Ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с. – С.47–49.
 18. Dombrovska. S . Mechanisms of public administration in the field of professional training of civil protection staff / S. Dombrovska, V. Sadkovyi //  Journal of Geography, Politics and Society. – 2017. – № 1.