Новини

Науковці НУЦЗ України взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції

 1 березня 2024 року начальник навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України Світлана Домбровська та начальник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор Вікторія Шведун взяли участь у другій Міжнародній конференції «Публічна політика та інституційні зміни в розпал конфлікту», організованій на базі навчально-наукового інституту „Інститут державного управління“ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за співучасті Єнського Центру Вивчення Примирення та Єнського Університету Фрідріха Шіллера. Представники Національного університету цивільного захисту презентували доповідь з теми «Activities of Rescuers and Firefighters in Kharkiv Concerning Helping People and Animals During the Full-scale Russian Invasion. Humanitarian Help» та поділилися власним досвідом щодо допомоги людям і тваринам під час повномасштабного вторгнення.
 Доповідь викликала суттєвий інтерес, що лягло в основу подальшої співпраці з вітчизняними та закордонними колегами в організації процесів надання гуманітарної допомоги.

 

   

 

 

 

В НУЦЗ України відбулася атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм»

29 лютого 2024 року на кафедрі менеджменту навчально-науково-виробничого центру НУЦЗ України відбулася атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» галузі знань «Сфера обслуговування».
Екзаменаційну комісію очолила Валентина ХОЛОДОК (стейкхолдер), директорка обласного комунального закладу «Харківський організаційно-методичний центр туризму», кандидат наук з державного управління.
До складу екзаменаційної комісії увійшли Неллі ЛЕОНЕНКО – заступник голови, завідувач кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент; Світлана ДОМБРОВСЬКА – начальник навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор; Олена ПОСТУПНА – доцент кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, професор; Вікторія ШВЕДУН – начальник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор; Діна ТЮРІНА – доцент кафедри менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент.
Екзаменаційна комісія засвідчила достатній рівень теоретичних знань, набутих професійних навичок та програмних компетенцій здобувачів.

 

 

Співробітниця навчально-науково-виробничого центру НУЦЗУ стала учасницею круглого столу «Професійне наставництво для дієвості публічного сектору в умовах війни та повоєнної відбудови»

29 лютого відбувся круглий стіл «Професійне наставництво для дієвості публічного сектору в умовах війни та повоєнної відбудови» на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Круглий стіл пройшов за проєктом ЄС Еразмус+ 101082696-PROMENT «Сприяння професійній освіті та активній участі студентів через становлення комплексної системи менторства та тьюторства у ЗВО».

У науково-комунікативному заході взяла участь начальниця наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, старший дослідник Аліна Помаза-Пономаренко з доповіддю «Вплив BANI-світу на публічних службовців: імперативи та шляхи їхнього усунення». У межах круглого столу були обговорені питання в галузі знань «Публічне управління і адміністрування» і кадрового забезпечення, зокрема, у секторі безпеки. У цьому контексті особлива увага була приділена важливості здійснення розробки нових стандартів, які використовуються на ринку безпеки, приведення їх до європейського рівня й якісного кадрового забезпечення нашої країни, зокрема, підготовки фахівців у сфері безпеки.

 

В НУЦЗ України відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

22-23 лютого на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Теорія і практика розвитку туризму: досвід, проблеми, інновації» за міжнародної участі.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Володимир Андронов, начальник навчально-науково-виробничого центру, доктор наук державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України Світлана Домбровська; завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, доктор наук державного управління, доцент Неллі Леоненко; заступник голови студентської ради, член наукового студентського товариства університету Анастасія Склярова, які визначили користь проведеного заходу, а також побажали всім учасникам плідної роботи та цікавих дискусій.

Відеопривітання надіслали колеги зі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького – в.о. завідувача кафедри туризму, кандидат економічних наук, доцент Кушнір Леся; Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доктор наук державного управління, доцент Матвейчук Людмила; Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського – завідувач кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку навчально-наукового інституту управління, економіки і природокористування, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник Петровська Ірина; Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – доцент кафедри готельного і ресторанного бізнесу, кандидат державного управління, доцент Сисоєва Світлана; ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму» – директор, кандидат наук з державного управління Холодок Валентина; Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова – завідувач кафедри ПУА, доктор наук з державного управління, професор Щепанський Едуард; 

У конференції взяли участь понад 100 науковців з провідних навчальних і наукових установ України та зарубіжжя. Наукові дослідження учасників було присвячено актуальним проблемам туризмології та туристичної практики; визначенню особливостей інституціонального та нормативно-правового забезпечення індустрії туризму в Україні; соціально-економічним аспектам  функціонування туристичного бізнесу; інновінгу  в туристичній діяльності.

Активними учасниками стали здобувачі вищої освіти навчально-науково-виробничого центру, які навчаються за спеціальністю «Туризм». З доповідями виступили:
ЛЯДЕР Андрій – тема доповіді «Основні еко-тренди в індустрії харчування»;
ЛЯШЕНКО Ангеліна – тема доповіді «Impact of Global Human Problems on the Development of Ecotourism»;
ЗАГИНАЙКО Вікторія – тема доповіді «Організація безбар'єрного середовища на туристичних об'єктах: досвід Німеччини»;
ОРДІЄВИЧ Данііл – тема доповіді «Загальні відомості про музичні фестивалі світового рівня як одного з факторів розвитку подієвого туризму»;
ГОРКУН Максим – тема доповіді «Виклики та перспективи розвитку мотоциклетного туризму в Україні»;
СКЛЯРОВА Анастасія – тема доповіді «Конкурентні переваги та обмеження перспективного розвитку туристичного потенціалу туристичної дестинації на прикладі Одеської області».

Доповіді характеризувалися науковою обґрунтованістю викладеної інформації, дослідницьким характером та свідчили про активну участь здобувачів у проведенні наукових досліджень. Висловлені в доповідях пропозиції мають практичне та теоретичне значення.
Загалом конференція відбулася на високому науковому та організаційному рівні.
Більш детально з матеріалами конференції можна познайомитись за цим посиланням: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Теорія і практика розвитку туризму: досвід, проблеми, інновації» (22-23 лютого 2024 р.)

Дякуємо учасникам конференції за плідну дискусію, конструктивний діалог, обмін науковим та практичним досвідом, присвячених розв’язанню актуальної проблематики перспективних напрямків інноваційного розвитку туристичної галузі України.

 

 

 
 
 

More Articles ...

Subcategories