Новини

На кафедрі НУЦЗУ відбувся захист курсових проєктів з навчальної дисципліни «Туристські ресурси України»

31 травня на кафедрі менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбувся захист курсових проєктів з навчальної дисципліни «Туристські ресурси України». Захист робіт проводився на засіданні екзаменаційної комісії, до складу якої увійшли: завідувач кафедри (голова комісії) – кандидат економічних наук Леоненко Н.А.; доцент кафедри (науковий керівник) – кандидат наук з державного управління Поступна О.В.; старший викладач кафедри – кандидат наук з державного управління Грабар Н.С.
Захист курсових проєктів відбувся у дистанційному режимі. Студенти підготували роботи, в яких характеризуються туристсько-рекреаційні ресурси таких областей, як Київської, Львівської, Сумської, Харківської та Херсонської. В роботах були розроблені та запропоновані туристичні тури цими областями та визначено їхню ефективність. Доповіді студентів супроводжувались цікавими презентаційними матеріалами. Відповіді студентів на запитання членів комісії були чіткі й науково обґрунтованими.
Вітаємо студентів з успішним захистом курсових проєктів і бажаємо подальших навчальних і наукових успіхів.

 

В навчально-науково-виробничому центрі НУЦЗУ відбулося урочисте вручення дипломів магістрам 2021 року

28 травня в Навчально-науково-виробничому центрі Національного університету цивільного захисту України відбулося урочисте вручення дипломів магістрам 2021 року. Отримали дипломи 40 випускників спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», з них чотири з відзнакою.

Науково-педагогічні працівники доклали всіх зусиль, аби протягом навчання здобувачі оволоділи теоретичними знаннями, практичними навичками й уміннями стосовно публічного управління та адміністрування, зокрема у сфері цивільного захисту, екологічної безпеки, соціального та гуманітарного розвитку тощо та скористалися здобутими знаннями у професійній діяльності.

В НУЦЗ України відбулися захисти кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» заочної форми навчання зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

18-25 травня в навчально-науково-виробничому центрі Національного університету цивільного захисту України відбувся захист кваліфікаційних робіт у здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. Підготовкою здобувачів за цією спеціальністю передбачено оволодіння теоретичними знаннями, практичними навичками й уміннями стосовно публічного управління та адміністрування, зокрема у сфері цивільного захисту, екологічної безпеки, соціально-економічного та гуманітарного розвитку тощо. Під час захисту були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Наполегливість, отримані знання й обґрунтовані рекомендації, запропоновані в межах дипломних робіт здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання, були високо оцінені членами екзаменаційної комісії. Її головою є заступник директора департаменту – начальник управління фінансування житлово-комунальної сфери Харківської міської ради, кандидат державного управління, доцент Галина Даудова. Заступником голови екзаменаційної комісії є ректор НУЦЗ України, доктор наук державного управління, професор Володимир Садковий, а членами – начальник навчально-науково-виробничого центру, доктор наук державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Світлана Домбровська, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту ННВЦ, доктор наук державного управління, професор Сергій Майстро, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту ННВЦ, доктор наук державного управління, професор Олексій Крюков і викладач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту ННВЦ, кандидат наук з державного управління Лопатченко Інна Миколаївна.

В НУЦЗУ за міжнародної участі в режимі онлайн обговорили питання щодо формування дієвих механізмів державного управління із забезпечення державної безпеки

14 травня в Національному університеті цивільного захисту України в режимі онлайн за міжнародної участі відбувся круглий стіл "Формування дієвих механізмів державного управління із  забезпечення державної безпеки". В роботі науково-комунікативного заходу, присвяченому Дню науки України, взяли участь зарубіжні науковці з Балтійської Міжнародної Академії (м. Рига, Латвія), Поморської Академії (м. Слупськ, Польща), Академії Міністерства з надзвичайних ситуацій Азербайджанської Республіки, Університету міжнародних відносин та соціальних комунікацій (м. Хелм, Польща), представники закладів вищої освіти Харкова та інших регіонів нашої держави.

Вітали учасників міжнародного форуму проректор з наукової роботи Національного університету цивільного захисту України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Андронов, а також зарубіжні колеги і бажали плідної праці.

Під час  роботи круглого столу фахівці обговорили питання державної політики та управління в галузі національної безпеки: зміст і механізми реалізації, а також управління в галузі попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

More Articles ...

Subcategories