Новини

Увага вступники 2022!

 

Шановні вступники!

Повідомляємо, що Національний університет цивільного захисту України здійснюватиме набір на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році як за державним замовлення, так і за кошти фізичних та юридичних осіб. Зазначаємо, що якщо на момент проведення вступної кампанії в місті Харків буде небезпечна ситуація, то вступні випробування для вступу на навчання до Національного університету цивільного захисту України будуть організовані в місті Черкаси про що ми обов'язково заздалегідь попередимо всіх вступників особисто та/або через комплектуючі підрозділи. 

Також зазначаємо, що у 2022 році для вступу на навчання за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти, вступнику необхідно буде скласти вступні іспити з математики та фізичної підготовки в університеті. Замість результату складання вступного іспиту з математики вступник, за його бажанням, може надати до університету результат складання мультипредметного тесту  або ЗНО з математики 2019-2021 років.

Більш детальну інформацію щодо вступу на навчання до університету Ви можете отримати, зателефонувавши за номерами: 050-251-07-21 або 063-106-85-83.

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА НАВЧАННЯ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ (ВСТУП НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ).

1. Вступники, які зареєстровані та мешкають на території регіонів, де не ведуться бойові дії, оформлюють особову справу відповідно до вимог наказу МВС № 197, тобто звертаються до найближчого державного пожежно-рятувального підрозділу за місцем постійного проживання (реєстрації).

2. Вступники, які проживали на території регіонів, де тривають бойові дії, та були евакуйовані (виїхали) у безпечні регіони на території України:

2.1. Звертаються до найближчого комплектуючого органу (державного пожежно-рятувального підрозділу) ДСНС України за місцем тимчасового проживання (реєстрації) та проходять процедуру відбору й оформлення на нього особової справи.

Комплектуючий орган зобов’язаний прийняти заяву на вступ та оформити особову справу за бажанням вступника як від територіального органу управління, де подається заява, так і від територіального органу управління за місцем його постійної реєстрації.

Наприклад: вступник евакуювався із Запорізької області до Чернівецької. У разі звернення до Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області вступник може попросити, щоб його особова справа була оформлена як від Головного управління ДСНС у Чернівецькій області, так і від Головного управління у Запорізькій області.

2.2. У разі неможливості звернення вступника до комплектуючого органу за місцем тимчасового проживання або відсутності у нього документів, необхідних для оформлення особової справи, вступник може за спрощеною процедурою надати документи за скороченим переліком (наведеним у підпункті 2.3) у вигляді електронних копій (скан-копії, фотокопії, знімки екрану з єдиного порталу державних послуг “ДІЯ” тощо) для формування своєї особової справи безпосередньо до Національного університету цивільного захисту України (далі – НУЦЗ України) на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Увага! В темі електронного листа необхідно зазначити своє прізвище, ім'я та по батькові, а в тексті електронного листа – контактні дані (номери мобільних телефонів, додаткові електронні адреси тощо).

Після отримання електронних копій (скан-копій, фотокопій, знімків екрану з єдиного порталу державних послуг “ДІЯ” тощо) НУЗЦ України самостійно формує особову справу та інформує кадровий орган (за постійним місцем реєстрації вступника або за його вибором) про бажання вступника вступити на навчання, а також вказує найменування обраної ним спеціальності (освітньої програми).

2.3. Для формування особової справи за скороченим переліком (спрощеною процедурою) вступники на денну форму навчання разом із заявою подають до комплектуючого органу або НУЦЗ України:

  • заяву (копію заяви) на вступ (для отримання зразка натисніть)*;
  • копію документа (одного з документів), що посвідчують особу та громадянство України;
  • копію документа державного зразка про здобуту повну загальну середню освіту і додатка до нього (за наявності);
  • копію документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі (за наявності);
  • згоду (копію згоди) на обробку персональних даних (для отримання зразка натисніть);
  • документи про проходження медичної (військово-лікарської) комісії (за наявності).

* – посаду, спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу (підрозділу) ДСНС Ви можете дізнатися за телефоном 063-106-85-83

3. Після опрацювання особової справи кожному вступникові особисто або через комплектуючий орган, що надіслав справу, буде повідомлено про час і місце проведення вступних випробувань.

4. Всі вступники, які вступають на навчання до НУЦЗ України на денну форму за державним замовленням, повинні пройти медичний огляд у порядку, визначеному наказом МВС № 197.

У разі відсутності у вступника висновку з результатами проходження медичної (військово-лікарської) комісії щодо його відповідності встановленим нормам, тимчасово створена медична комісія НУЦЗ України здійснить його медичне обстеження.

Остаточне рішення щодо висновку про придатність вступника до навчання буде ухвалено тимчасово створеною медичною комісією НУЦЗ України.

5. Для вступу на навчання за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти кожному вступникові необхідно буде скласти вступні іспити з математики та фізичної підготовки в НУЦЗ України. Замість результату складання вступного іспиту з математики вступник, за його бажанням, може надати до університету результат складання мультипредметного тесту або ЗНО з математики 2019-2021 років.


Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись за телефонами:
щодо порядку оформлення особової справи вступника – 063-106-85-83;
щодо порядку складання вступних випробувань – 050-251-07-21.

 

У НУЦЗУ відбулися попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

18 лютого були прийняті до розгляду дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Штеби Романа Юрійовича: «Державна політика у сфері забезпечення національної безпеки України». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Майстро Сергій Вікторович. Також було розглянуто дослідження Кручиненко Вікторії Анатоліївни: «Фінансовий механізм державного регулювання розвитку підприємства». Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету Кирилов Юрій Євгенович.

Цього ж дня, було заслухано звіти індивідуальних планів по написанню дисертаційної роботи аспірантів навчально-науково-виробничого центру денної форми навчання за темами:

«Організаційно-правовий механізм публічного управління у сфері національної безпеки України» Пороки Станіслава Григоровича. Науковий керівник: доктор наук з державного управління, старший дослідник
Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна.

«Механізми державного регулювання розвитком трудового потенціалу регіонів України» Полякової Наталі Олександрівни. Науковий керівник: кандидат наук з державного управління Карпеко Надія Миколаївна.

Було прийнято рішення рекомендувати вченій раді університету про призначення рецензентів. 

Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

В навчально-науково-виробничому центрі НУЦЗ України відбулися захисти кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»

1 лютого 2022 року в навчально-науково-виробничому центрі Національного університету цивільного захисту України відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Підготовкою здобувачів за цією спеціальністю передбачено оволодіння теоретичними знаннями, практичними навичками й уміннями стосовно публічного управління та адміністрування, зокрема у сфері соціально-економічного та гуманітарного розвитку тощо.

Наполегливість, отримані знання й обґрунтовані рекомендації, запропоновані в межах кваліфікаційних робіт здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», були високо оцінені членами екзаменаційної комісії. Її головою є заступник директора департаменту – начальник управління фінансування житлово-комунальної сфери Харківської міської ради, кандидат державного управління, доцент Галина Даудова, заступником голови екзаменаційної комісії є завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту ННВЦ, доктор наук з державного управління, професор Сергій Майстро, а членами – проректор - начальник навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Світлана Домбровська, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту ННВЦ, доктор наук з державного управління, професор Олексій Крюков, доцент кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту ННВЦ, кандидат економічних наук, доцент Батир Юрій Георгійович і доцент кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту ННВЦ, кандидат наук з державного управління Інна Лопатченко.

В НУЦЗУ відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії

28 січня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Представила своє дисертаційне дослідження Рибкіна Світлана Олексіївна з теми «Механізми публічного регулювання підготовки кадрів в системі вищої освіти України». Науковий керівник – Сиченко Віктор Володимирович, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, ректор комунального закладу вищої освіти Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Ромін Андрій Вячеславович доктор наук з державного управління, професор, полковник служби цивільного захисту Начальник факультету пожежної безпеки, Національного університету цивільного захисту України; Вавренюк Сергій Олексійович доктор наук державного управління доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах Національного університету цивільного захисту України; Ахмедова Олена Олегівна – кандидат наук з державного управління, доцент, науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту, навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України;  Лопушинський Іван Петрович доктор наук державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету; Ажажа Марина Андріївна доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту організації та управління проектами Запорізького національного університету.

Вітаємо дисертантку і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

More Articles ...

Subcategories