Новини

В НУЦЗУ відбувся захист дисертаційного дослідження з присудженням ступеня доктора філософії європейського зразка

29 квітня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбувся захист дисертаційного дослідження з присудженням ступеня доктора філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».


Так, представив своє дисертаційне дослідження Більовский Максим Олександрович з теми «Механізми реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в Україні». Науковий керівник – Майстро Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України. У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Крюков Олексій Ігорович доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Помаза-Пономаренко А.Л. доктор наук з державного управління, старший дослідник, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Ромін А.В. доктор наук з державного управління, професор, начальник факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України; Ульянченко Ю.О., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Горник В.Г., доктор наук з державного управління, доцент, директор Інституту управління, економіки, та природокористування, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.


Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.


Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

В НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень з присудженням ступеня доктора філософії європейського зразка

28 квітня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертаційних досліджень з присудженням ступеня доктора філософії у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Так, представив своє дисертаційне дослідження Ярошович Володимир Іванович з теми «Формування та реалізація державної політики соціалізації студентської молоді у закладах вищої освіти в Україні». Науковий керівник – Парубчак Іван Орестович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Майстро Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, доктор наук з державного управління, старший дослідник, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Дацій Надія Василівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Поліського національного університету (м. Житомир); Сиченко Віктор Володимирович, доктор наук державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, ректор Комунального закладу вищої освіти “Дніпровська Академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради.

Також успішно захистив своє дисертаційне дослідження Кушлик Ростислав Орестович з теми «Державна політика розвитку галузі енергозабезпечення на основі державно-приватного партнерства в Україні». Науковий керівник – Парубчак Іван Орестович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці:  Майстро Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Крюков Олексій Ігорович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Мороз Світлана Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Антонова Людмила Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили; Дацій Надія Василівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Поліського національного університету (м. Житомир).

Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

27 квітня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.

Так, представила своє дисертаційне дослідження Леоненко Неллі з теми «Механізми державного регулювання туристичної сфери України». Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор Домбровська Світлана Миколаївна, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, заслужений працівник освіти України.

Також успішно захистив своє дисертаційне дослідження Ільєнко Артем з теми «Механізми державного управління підприємствами газової промисловості». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Домбровська Світлана Миколаївна, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, заслужений працівник освіти України.

Засідання відбулося з використанням відеозв'язку. Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

23 квітня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.

Так, представила своє дисертаційне дослідження Запорожець Тетяна з теми «Формування та реалізація механізмів запровадження інтелектуального управління у діяльності органів державної влади». Науковий консультант – доктор наук з державного управління, доцент Карпенко Олександр Валентинович, Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій.

Також успішно захистив своє дисертаційне дослідження Перевізник Вячеслав з теми «Механізми розвитку гендерної політики держави». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Домбровська Світлана Миколаївна, Національний університет цивільного захисту України, начальник навчально-науково-виробничого центру, заслужений працівник освіти України. Через актуальність теми при захисті була присутня Богомазова Софія Андріївна фахівець (з гендерної рівності) Національного університету цивільного захисту України.

Засідання проводилося з використанням відеозв'язку. Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

More Articles ...

Subcategories