Новини

Науковці НУЦЗУ налагоджують зв'язки із литовськими колегами

02 квітня у рамках міжнародного співробітництва та розвитку академічної мобільності в Національному університеті цивільного захисту України відбулася онлайн зустріч науковців університету із представниками Університету Миколаса Ромериса (Литва). Проректор з наукової роботи  – начальник науково-дослідного центру НУЦЗУ Володимир Андронов, начальник навчально-науково-виробничого центру Світлана Домбровська та викладач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Аліна Коваленко з представниками Університету Миколаса Ромериса обговорили питання та досягли домовленості щодо спільного проведення симпозиумів, семінарів, а також обміну студентами та проведення стажування викладачів закладів вищої освіти.

Університет Миколаса Ромериса (Литва) - найбільший в Литві спеціалізований університет соціальних наук, пріоритетними напрямами підготовки фахівців якого є право, цивільна безпека і державне управління.

Перша перемога студентки ННВЦ НУЦЗ України у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм»

24 березня у дистанційному режимі на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Туризм". Цьогоріч було представлено 100 наукових робіт молодих учених з різних закладів вищої освіти України. За результатами рецензування до участі у підсумковій конференції були запрошені автори 24 наукових робіт, які представили свої здобутки в онлайн-режимі.

За підсумками конкурсу ІІІ місце виборола студентка 2 курсу навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Діана Філенко під керівництвом доцента кафедри менеджменту Олени Поступної. Результати наукового дослідження з теми «Розвиток туристсько-рекреаційного комплексу Харківської області: стан, проблеми, перспективи», їх представлення студенткою та захист в режимі онлайн отримали високу оцінку конкурсної комісії.

У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

26 березня розпочалися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.

Так, представив своє дисертаційне дослідження Болбас Олександр Миколайович з теми «Механізми державного управління формуванням страхового фонду документації культурних цінностей в Україні». Науковий керівник – доктор технічних наук, старший дослідник, підполковник служби цивільного захисту, заступник начальника центру – начальник відділу організації науково-дослідної та патентної діяльності науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України Рибка Євгеній Олексійович.

Також успішно захистив своє дисертаційне дослідження Волков Ігор Миколайович з теми «Організаційно-правовий механізм державного управління забезпеченням безпеки об’єктів дипломатичного призначення в Україні». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, начальник кафедри військового-соціального та психологічного забезпечення оперативного факультету Національної академії Національної гвардії України Бєлай Сергій Вікторович.

Засідання проводились з використанням відеозв'язку. Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

19 березня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.

Так, представив своє дисертаційне дослідження Грицишен Димитрій з теми «Державна політика у сфері запобігання та протидії економічній злочинності». Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор Драган Іван Олександрович, Державний університет «Житомирська політехніка», завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування.

Також успішно захистив своє дисертаційне дослідження Тихоненко Олександр з теми «Механізми профайлінгу у сфері виявлення загроз в державній безпеці». Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Лукін Сергій Юрійович Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області, директор.

Засідання проводилося з використанням відеозв'язку. Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

More Articles ...

Subcategories