Новини

Для майбутніх фахівців з туризму НУЦЗУ було організовано виїзні заняття до Запорізької області та м. Дніпро

В рамках проходження практики за освітньо-професійною програмою «Туризм» для бакалаврів  1- 3 курсів навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України було проведено виїзні заняття до Запорізької області та  м. Дніпро. Студенти університету побували на о. Хортиця, в музеї техніки Богуслаєва у м. Запоріжжя, в пмт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області, відвідали Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» у м. Мелітополь.

Метою проведення занять було не тільки ознайомлення майбутніх фахівців з туризму із туристичними родзинками Української держави, а й набуття студентами досвіду застосовувати у практичній діяльності принципів і методів організації та технології обслуговування туристів; розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінської, соціально-психологічної, економічної, техніко-технологічної), розвити здатність планувати та управляти часом під час проведення екскурсійної діяльності,  вміти творчо застосовувати набуті знання з організаційно-управлінських основ менеджменту у туризмі під час вирішенні загальних і   специфічних завдань в нових соціально-економічних умовах; ефективно організовувати, управляти і планувати різні види менеджменту туристично-спортивних та оздоровчих послуг тощо.

Під час проведених занять студенти самі проводили екскурсії та спілкувалися з фахівцями-практиками з питань організації екскурсійної діяльності, курортології, музеєзнавства.

Представники НУЦЗУ стали учасниками Ярмарку міжнародних можливостей

19 червня науковий співробітник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Олександр Семілєтов, викладач кафедри менеджменту Аліна Коваленко та ад’юнкт ад’юнктури Артем Курило взяли участь у Ярмарку міжнародних можливостей, який відбувся у міському парку імені Т. Шевченка. Організатором акції виступив Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації. Захід було організовано для молоді Харківщини з метою проведення профорієнтаційної роботи.

Під час зустрічей співробітники навчально-науково-виробничого центру університету розповідали про можливості навчання в Національному університеті цивільного захисту України за освітньо-професійними програмами «Туризм» та «Публічне управління та адміністрування». Всім зацікавленим було надано інформацію про особливості навчання, форми оплати за контрактом та необхідні для вступу сертифікати ЗНО.

В НУЦЗУ розпочалась навчальна практика

14 червня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України розпочалась навчальна практика студентів 1-3 курсів, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю  «Туризм».

Завідувач кафедри менеджменту НУЦЗУ – керівник навчальної практики, кандидат економічних наук Неллі Леоненко ознайомила студентів з метою, завданнями, вимогами та строками проходження навчальної практики, а також з формою та строками захисту результатів практики.

В перший день практики, зважаючи на її сезонний характер та значний обсяг запланованої групової (виїзні екскурсії) та самостійної роботи, студенти були проінструктовані про правила та основні вимоги техніки безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності людини: безпечного поводження на водоймах, під час поїздок, екскурсій та ін. Кожний студент отримав індивідуальне завдання на навчальну практику та був проінструктований щодо правил, вимог та строків його виконання.

На організованій в дистанційному режимі зустрічі студентів із керівником практики була присутня куратор студентських груп – доцент кафедри, кандидат наук з державного управління Олена Поступна.

Бажаємо всім студентам, щоб навчальна практика була цікавою, насиченою й корисною!

На кафедрі НУЦЗУ відбувся захист курсових проєктів з навчальної дисципліни «Туристські ресурси України»

31 травня на кафедрі менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбувся захист курсових проєктів з навчальної дисципліни «Туристські ресурси України». Захист робіт проводився на засіданні екзаменаційної комісії, до складу якої увійшли: завідувач кафедри (голова комісії) – кандидат економічних наук Леоненко Н.А.; доцент кафедри (науковий керівник) – кандидат наук з державного управління Поступна О.В.; старший викладач кафедри – кандидат наук з державного управління Грабар Н.С.
Захист курсових проєктів відбувся у дистанційному режимі. Студенти підготували роботи, в яких характеризуються туристсько-рекреаційні ресурси таких областей, як Київської, Львівської, Сумської, Харківської та Херсонської. В роботах були розроблені та запропоновані туристичні тури цими областями та визначено їхню ефективність. Доповіді студентів супроводжувались цікавими презентаційними матеріалами. Відповіді студентів на запитання членів комісії були чіткі й науково обґрунтованими.
Вітаємо студентів з успішним захистом курсових проєктів і бажаємо подальших навчальних і наукових успіхів.

 

More Articles ...

Subcategories