Новини

У НУЦЗУ відбулися захист на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління та попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

04 грудня відбулось засідання гуманітарної секції науково-технічної ради університету, де було обговорено результати проведення акредитаційної справи освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за другим рівнем вищої освіти. Також було розглянуто звіти майбутніх кандидатів наук з державного управління з приводу закінчення роботи над дисертаційним дослідженням:

  • Бєляєвої Олени з теми «Механізми державно-громадського управління фаховою передвищою освітою» (науковий керівник – кандидат наук з державного управління, доцент Луценко Світлана Миколаївна);
  • Маєвського Юрія з теми «Механізми формування та реалізації державної аграрної політики в Україні» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Майстро Сергій Вікторович);
  • Волкова Ігоря з теми «Організаційно-правовий механізм забезпечення безпеки об’єктів дипломатичного призначення в Україні в умовах кризових ситуацій» ( науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Бєлай Сергій Вікторович);
  • Тихоненка Олександра з теми «Удосконалення ефективності профайлінгу у сфері виявлення загроз державної безпеки» (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, директор Регіонального центру підвищення кваліфікації Київської області Лукін Сергій Юрійович).

 

Також цього дня успішно захистив своє дисертаційне дослідження Копанчук Володимир Олександрович з теми «Державна політика у сфері національної безпеки та охорони громадського порядку» (науковий консультант –  доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України  Домбровська Світлана Миколаївна).

Засідання відбулося з використанням відеозв'язку відповідно до карантинних вимог.

Вітаємо науковців і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

У зв’язку з дозволом Міністерства освіти і науки України на проведення засідань спеціалізованих вчених рад 26 листопада 2020 року об 11.00 розпочалися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.

Так, представила своє дослідження Філіппова Вікторія Дмитрівна з теми «Формування та реалізація державної політики в галузі педагогічної освіти України». Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, заслужений працівник освіти України Лопушинський Іван Петрович.

Цього ж дня успішно захистив своє дисертаційне дослідження Москалюк Сергій Володимирович з теми «Механізми реалізації державної енергетичної політики України». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України Майстро Сергій Вікторович.

Засідання проводилося з використанням відеозв'язку. Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

25 листопада в навчально-науково-виробничому центрі НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.
Так, представив своє дослідження Дурман Микола Олександрович з теми «Формування та реалізація державної регуляторної політики в Україні». Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, заслужений працівник освіти України Лопушинський Іван Петрович.
Цього ж дня успішно захистила своє дисертаційне дослідження Сєркова Надія Анатоліївна з теми «Державне регулювання розвитку вищої освіти в Україні». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Ульянченко Юрій Олександрович.
Згідно з рекомендацією комісії з акредитації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03 був присутній в якості роботодавця керівник апарату обласної державної адміністрації Клюцевський Володимир Іванович.
Засідання проводилося з використанням відеозв'язку. Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

 

 

У НУЦЗУ відбулися попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії та кандидата наук з державного управління

11 листопада 2020 року відбулось засідання гуманітарної секції науково-технічної ради університету, де було обговорено результати проведення акредитаційної справи освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за третім рівнем вищої освіти, а також було розглянуто звіти майбутніх доктора та кандидатів наук з державного управління з приводу закінчення роботи над дисертаційним дослідженням, а саме:
- Лукіна Сергія Юрійовича з теми «Парадигма публічного простору у процесах державотворення» (науковий консультант – доктор наук з державного управління, доцент Колтун Вікторія Семенівна);
- Ільєнка Артема Сергійовича з теми «Механізми державного управління підприємствами газової промисловості» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Домбровська Світлана Миколаївна);
- Александрович Анни Реміківни з теми «Державне регулювання інноваційної діяльності України» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Домбровська Світлана Миколаївна).

Засідання відбулося у режимі онлайн. Так, здобувач Лукін Сергій Юрійович представив своє дисертаційне дослідження за допомогою платформи zoom.
Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Вітаємо науковців і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

 

More Articles ...

Subcategories