Новини

В НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень з присудженням ступеня доктора філософії європейського зразка

9 грудня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертаційних досліджень з присудженням ступеня доктора філософії у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Так, представив своє дисертаційне дослідження Махортов Павло Павлович з теми «Механізми публічного управління цивільним захистом населення як чинник національної безпеки держави».

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна – начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, старший дослідник; Ромін Андрій Вячеславович – начальник факультету пожежної безпеки, доктор наук з державного управління, професор, полковник служби цивільного захисту; Карпеко Надія Миколаївна – старший викладач кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту факультету цивільного захисту, кандидат наук з державного управління; Радченко Олександр Віталійович – професор кафедри публічного управління та адміністрування ННІ неперервної освіти Національного авіаційного університету доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України; Копанчук Володимир Олександрович – доктор наук з державного управління, доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова.

Також успішно захистила своє дисертаційне дослідження Литвин Наталія Михайлівна з теми «Фінансова децентралізація як основа формування моделі місцевого самоврядування».

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці:  Домбровська Світлана Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, проректор – начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України;  Майстро Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру;  Батир Юрій Георгійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру; Парубчак Іван Орестович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького; Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

08 грудня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03.

Так, представив своє дисертаційне дослідження Василенко Олександр Ігорович "Державна політика у сфері інформатизації адміністративного управління". Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України Домбровська Світлана Миколаївна.

Також успішно захистив своє дисертаційне дослідження Набока Руслан Юрійович "Механізми державного регулювання формування та розвитку циркулярної економіки". Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Стрельцов Володимир Юрійович.

Засідання проводилося з використанням відеозв'язку та відповідно до карантинних вимог.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

Проректор та науково-педагогічні працівники навчально-науково-виробничого центру НУЦЗУ стали учасниками міжнародної конференції

У рамках ухваленої угоди про співпрацю з Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського (м. Київ) навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України виступив співорганізатором V Міжнародної науково-практичної конференції  «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні», яка відбулася 30 листопада у Києві.

Як член організаційного комітету проректор Національного університету-начальник навчально-науково-виробничого центру,  доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Світлана Домбровська привітала в онлайн-режимі учасників конференції та побажала плідної наукової праці й подальшого наукового співробітництва в рамках розвитку галузі публічного управління та адміністрування.

До роботи конференції долучилися науковці з Українського національного комітету міжнародної торгової палати - ICC UKRAINE, Національного аерокосмічного університету ім. Н. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого,  Wyższa szkoła ekonomicznohumanistyczna w bielsku-białej (м. Бельсько-Бяла, Республіка Польща).

Лекції провідних фахівців-практиків для здобувачів вищої освіти НУЦЗУ, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм»

У рамках проєкту «Запрошені лектори-практики» відбувся цикл тематичних лекцій для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України.

Директорка туристичної фірми Оксана Ноздрачова провела лекції з проблем формування індивідуальних програм туристичного обслуговування. Були розкриті особливості індивідуального туристичного продукту, механізми його розробки та просування, технології та правила організації індивідуальних туристичних послуг, особливості системи бронювання та організації транспортних перевезень.

Також здобувачі вищої освіти ознайомилися з порядком та правилами виплат працівникам, їхнім обліком та оподаткуванням, основними елементами та структурою оплати праці, особливостями обліку робочого часу на підприємствах туристичної індустрії. Лекцію провела головний бухгалтер ПОГ «Харківське учбово-виробниче підприємство №4» Оксана Якименко.

Більше статей...

Дочірні категорії