Новини

Профорієнтаційна робота навчально-науково-виробничого центру НУЦЗ України

11 лютого представники навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, а саме: завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук Леоненко Неллі та ад’юнкт Станіслав Порока зустрілися з учнями 10-11-х класів Харківської спеціалізованої школи №93.

Представники НУЦЗУ ознайомили школярів з умовами вступу та навчання в університеті за освітньо-кваліфікаційною програмою за спеціальністю «Туризм». Учням була представлена інформація щодо необхідних для вступу сертифікатів ЗНО, можливості навчання за програмою подвійних дипломів, стажування та проходження практики за кордоном.

У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

29 cічня 2021 року в 11.00 розпочалися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.

Так, представил своє дисертаційне дослідження Рєзніков Валерій Володимирович з теми «Механізми формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України». Науковий консультант –доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України Майстро Сергій Вікторович.

Цього ж дня успішно захистив своє дисертаційне дослідження Петрів Іван Михайлович з теми «Удосконалення механізму реалізації державної політики в системі органів влади конституційної юрисдикції». Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» Бальцій Юрій Юрійович.

Засідання проводилося з використанням відеозв'язку. Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

 

 

У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

28 cічня 2021 року в 11.00 розпочалися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.

Так, представила своє дисертаційне дослідження Терещенко Діна Акрамівна з теми «Механізми державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні». Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Статівка Наталія Валеріївна.

Цього ж дня успішно захистив своє дисертаційне дослідження Курисько Ігор Васильович з теми «Державне управління розвитком кадрового потенціалу закладів вищої освіти». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Домбровська Світлана Миколаївна.

Засідання проводилося з використанням відеозв'язку. Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

У НУЦЗУ відбулися попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня докторів та кандидатів наук з державного управління

27 січня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університет цивільного захисту України відбулось засідання гуманітарної секції науково-технічної ради університету, на якій було розглянуто звіти майбутніх докторів та кандидатів наук з державного управління з приводу закінчення роботи над дисертаційним дослідженням, де був присутній проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Андронов, а саме:

- Грицишена Дмитра з теми «Державна політика в сфері запобігання та протидії економічної злочинності» (науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор Драган Іван Олександрович);

- Леоненко Неллі з теми «Механізми державного регулювання туристичної сфери України» (науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Домбровська Світлана Миколаївна);

- Поступної Олени з теми «Механізми публічного управління регіональними освітніми системами в Україні» (науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор Бульба Володимир Григорович);

- Перевезника В’ячеслава з теми «Механізми розвитку гендерної політики держави» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Домбровська Світлана Миколаївна);

- Рибальченко Ніни з теми «Механізми державного регулювання туристичної сфери України» (науковий консультант – доктор наук з державного управління Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна);

- Гомико Олени з теми «Трансформація системи державного управління України в умовах розвитку інформаційного суспільства» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, Майстро Сергій Вікторович).

- Трескова Андрія з теми «Механізми державного регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу України» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Майстро Сергій Вікторович);

Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

Більше статей...

Дочірні категорії