Новини

У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

19 березня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.

Так, представив своє дисертаційне дослідження Грицишен Димитрій з теми «Державна політика у сфері запобігання та протидії економічній злочинності». Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор Драган Іван Олександрович, Державний університет «Житомирська політехніка», завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування.

Також успішно захистив своє дисертаційне дослідження Тихоненко Олександр з теми «Механізми профайлінгу у сфері виявлення загроз в державній безпеці». Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Лукін Сергій Юрійович Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області, директор.

Засідання проводилося з використанням відеозв'язку. Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

18 березня розпочалися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.

Так, представив своє дисертаційне дослідження Лукін Сергій з теми «Механізми формування публічного простору в процесах державотворення в Україні». Науковий консультант – професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор Колтун Вікторія Семенівна.

Також успішно захистила своє дисертаційне дослідження Александрович Анна з теми «Державне регулювання інноваційної політики України». Науковий керівник – заслужений працівник освіти України, доктор наук з державного управління, професор, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Домбровська Світлана Миколаївна.

Засідання відбулося з використанням відеозв'язку. Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

В НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень з присудженням ступеня доктора філософії європейського зразка

24 лютого на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертаційних досліджень з присудженням ступеня доктора філософії європейського зразка. Першим у центрі університету за визначеним Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» став захист дисертації Віктора Палюха з теми «Державна політика розвитку наукової діяльності у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання» та Юлії Лях з теми «Комунікативна парадигма організації взаємовідносин суб’єктів і об’єктів публічного адміністрування».

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Домбровська С.М., доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково- виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Помаза-Пономаренко А.Л., доктор наук з державного управління, старший дослідник, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Майстро С.В., доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України; Ромін А.В., доктор наук з державного управління, професор, начальник факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України; Карамишев Д.В., доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Пархоменко-Куцевіл О.І., доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди; Антонова Л.В., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили; Лашкіна М.Г., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри реклами і зв’язків з громадськістю Національного авіаційного університету.

Також на захисті були присутніми ветеран університету, фахівець відділу внутрішнього забезпечення якості освіти навчально-методичного центру Палюх Володимир Григорович та проректор з наукової роботи - начальник науково-дослідного центру Андронов Володимир Анатолійович.

Профорієнтаційна робота навчально-науково-виробничого центру НУЦЗ України триває

25 лютого представники навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, а саме: старший науковий співробітник, кандидат наук з державного управління Мороз Світлана, доцент кафедри менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент Поступна Олена та начальник наукового відділу проблем державної безпеки, доктор наук з державного управління, старший дослідник Помаза-Пономаренко Аліна зустрілися з учнями 10-11-х класів комунального закладу «Чугуївський ліцей № 8» Чугуївської міської ради Харківської області, комунального закладу «Чугуївський ліцей №1 ім. І.Ю. Рєпіна» Чугуївської міської ради Харківської області, комунального закладу «Чугуївський ліцей № 2» Чугуївської міської ради Харківської області. Крім того, була проведена зустріч з учнями ХЗОШ № 99 та ХЗОШ № 50 міста Харкова.

Представники НУЦЗУ ознайомили школярів з умовами вступу та навчання в університеті за освітньо-професійною програмою за спеціальністю «Туризм». Учні були ознайомлені з переліком конкурсних предметів, необхідних для вступу у 2021 році, з термінами та вартістю навчання, з можливістю навчання за програмою подвійних дипломів, з наявною можливістю стажування та проходження практики як на вітчизняних підприємствах туристичної індустрії, так і за кордоном. Майбутнім абітурієнтам було надано інформацію стосовно можливості проживання у гуртожитку та навчання на військовій кафедрі.

Більше статей...

Дочірні категорії