Новини

В Національному університеті цивільного захисту розпочато проведення спільного курсу підвищення кваліфікації «Стратегічне управління у сфері національної безпеки»

Науково-педагогічні працівники навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України разом із колегами з Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та Університету міжнародних відносин та соціальних комунікацій у Хелмі (Республіка Польща) з 20 січня 2022 року розпочали спільний курс підвищення кваліфікації «Стратегічне управління у сфері національної безпеки», до якого долучилися викладачі НУЦЗУ, Національної академії національної гвардії України, Національного  університету «Запорізька політехніка»,  Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, а також державні службовці податкової служби та голови районних рад, практичні працівники ДСНС України в Харківській області.

Курс проводиться дистанційно та буде тривати протягом трьох тижнів (180 год, 6  кредитів). Після закінчення буде проведено підсумкове тестування, за результатами якого слухачі отримають сертифікати Університету міжнародних відносин та соціальних комунікацій у Хелмі (Республіка Польща).

В НУЦЗУ відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії

22 грудня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Представила своє дисертаційне дослідження Коленко Вікторія Вікторівна з теми «Механізми публічного управління взаємодії влади з засобами масової інформації в сучасній Україні». Науковий керівник – Садковий Володимир Петрович, доктор наук з державного управління, професор, ректор Національного університету цивільного захисту України.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Крюков Олексій Ігорович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Ахмедова Олена Олегівна, кандидат наук з державного управління, доцент, науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту, навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Стрельцов Володимир Юрійович – доктор наук з державного управління, професор, науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту, навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Торічний Вадим Олександрович, доктор наук з державного управління, доцент кафедри національної безпеки та управління факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Щепанський Едуард Валерійович, доктор наук державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

Вітаємо дисертантку і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

В НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії

21 грудня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Представив своє дисертаційне дослідження Гавриляк Віталій Богданович з теми «Державні механізми провадження кібербезпеки в Україні». Науковий керівник – Карпенко Олександр Валентинович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України

У дискусії взяли участь голова і члени разової спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Крюков Олексій Ігорович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Ахмедова Олена Олегівна, кандидат наук з державного управління, доцент, науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Стрельцов Володимир Юрійович, доктор наук з державного управління, професор, науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Онищенко Юрій Миколайович, кандидат наук державного управління, доцент, заступник декана факультету з навчально-методичної роботи Харківського національного університету внутрішніх справ; Щепанський Едуард Валерійович, доктор наук державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

 Цього ж дня також успішно захистив своє дисертаційне дослідження Каюкін Василь Олексійович з теми «Публічне регулювання ринку залізничних перевезень». Науковий керівник – Лагутін Василь Дмитрович доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці:  Ромін Андрій Вячеславович, доктор наук з державного управління, професор, начальник факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України; Ахмедова Олена Олегівнак, кандидат наук з державного управління, доцент, науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Крюков Олексій Ігорович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Крихтіна Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Українського державного університету залізничного транспорту; Сиченко Віктор Володимирович, доктор наук державного управління, професор, ректор Дніпровської академії неперервної освіти.

Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

У НУЦЗУ відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

9 грудня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03.

 Так, представив своє дисертаційне дослідження Кравченко Сергій Григорович “Теоретико-методологічні засади державної політики розвитку урбанізованих територій в Україні". Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Мамонова Валентина Василівна

Засідання проводилося з використанням відеозв'язку та відповідно до карантинних вимог.

 Вітаємо дисертанта і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

Більше статей...

Дочірні категорії