Новини

У НУЦЗУ відбулися попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії та кандидата наук з державного управління

11 листопада 2020 року відбулось засідання гуманітарної секції науково-технічної ради університету, де було обговорено результати проведення акредитаційної справи освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за третім рівнем вищої освіти, а також було розглянуто звіти майбутніх доктора та кандидатів наук з державного управління з приводу закінчення роботи над дисертаційним дослідженням, а саме:
- Лукіна Сергія Юрійовича з теми «Парадигма публічного простору у процесах державотворення» (науковий консультант – доктор наук з державного управління, доцент Колтун Вікторія Семенівна);
- Ільєнка Артема Сергійовича з теми «Механізми державного управління підприємствами газової промисловості» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Домбровська Світлана Миколаївна);
- Александрович Анни Реміківни з теми «Державне регулювання інноваційної діяльності України» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Домбровська Світлана Миколаївна).

Засідання відбулося у режимі онлайн. Так, здобувач Лукін Сергій Юрійович представив своє дисертаційне дослідження за допомогою платформи zoom.
Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Вітаємо науковців і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

 

У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

У зв’язку з дозволом Міністерства освіти і науки України на проведення засідань спеціалізованих вчених рад 29 жовтня розпочалися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.

Так, представив своє дослідження Панченко Олег Анатолійович з теми «Державне управління інформаційною безпекою в епоху турбулентності». Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, ПрАТ “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом”.

Цього ж дня успішно захистила своє дисертаційне дослідження Копанчук Олена Євгенівна з теми «Механізми захисту національних інтересів України у сфері міжнародних відносин». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Домбровська Світлана Миколаївна.

Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

Вебінари Web of Science

Співробітники, ад'юнкти та докторанти Навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України взяли участь у вебінарах Web of Science, про ресурси компанії Clarivate. У рамках занять було висвітлено основи наукометрії та її коректного застосування, можливості референс-менеджера EndNote для швидкого і точного оформлення публікацій, створення, наповнення та використання основних авторських профілів Publons та Orcid та як і чим можуть допомогти Web of Science та InCites при подачі грантової заявки. За підсумками вебінарів, співробітники, ад'юнкти та докторанти Навчально науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України отримали відповідні сертифікати та підвищили  свою наукову кваліфікацію.

У НУЦЗУ відбулися попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії та кандидата наук з державного управління

16 жовтня 2020 року згідно із дозволом Міністерства освіти і науки України об 11.00 відбулось засідання гуманітарної секції науково-технічної ради університету, де було розглянуто звіти майбутніх докторів філософії з публічного управління та адміністрування щодо закінчення роботи над дисертаційним дослідженням, а саме:

  • Більовського Максима Олександровича з теми «Механізми реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в Україні» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Майстро Сергій Вікторович);
  • Палюха Віктора Валентиновича з теми «Державна політика розвитку наукової діяльності у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Шведун Вікторія Олександрівна).

Цього ж дня були прийняті до розгляду дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління:

  • Гуйди Олександра Григоровича з теми «Механізми державного регулювання телекомунікаційної сфери» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України Домбровська Світлана Миколаївна);
  • Болбаса Олександра Миколайовича з теми «Механізми державного управління формуванням страхового фонду документації культурних цінностей в Україні» ( науковий керівник – доктор технічних наук, старший дослідник Рибка Євгеній Олександрович).

Також було вручено дипломи докторів наук з державного управління Дідок Юлії Валентинівні, Науменко Артему Олександровичу та диплом кандидата наук з державного управління Карлаш Вікторії Вікторівні.
Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

Дочірні категорії