У НУЦЗУ відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління та попередній захист

01 березня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03. Так, представив своє дисертаційне дослідження Іван Краско з теми "Удосконалення державного регулювання забезпечення ринку праці трудовими ресурсами в Україні". Науковий керівник – професор кафедри світової економіки Державного торговельно-економічного університету, доктор наук з державного управління, професор Залізнюк Вікторія Петрівна. Цього ж дня було заслухано звіт Юрія Гринька щодо виконання індивідуального плану з проведеного дисертаційного дослідження з теми «Формування державної політики патріотичного виховання молоді». Науковий керівник - доктор наук з державного управління, доцент Копанчук Володимир Олександрович. Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!