Засідання наукових гуртків кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру НУЦЗ України

Відповідно до Положення «Про наукове товариство курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених Національного університету цивільного захисту України» з метою розвитку наукової творчості у здобувачів вищої освіти ННВЦ, які навчаються за ОПП «Туризм», проведені чергові заняття з членами наукових товариств.
На кафедрі менеджменту відбулося чергове засідання наукових гуртків «Анімація в туризмі» та «Менеджмент туризму». Засідання гуртків було присвячене актуальній і сучасній темі «Сільський зелений туризм: вітчизняний та зарубіжний досвід». Учасники проаналізували туристичний потенціал України, навели позитивні тенденції розвитку туристичної індустрії країн Європи, охарактеризували основні проблеми розвитку зеленого туризму, можливість використання анімаційних технологій у сільському зеленому туризмі, що дало можливість провести жваву дискусію, а також окреслити напрямки подальших досліджень.
Було акцентовано увагу на важливості участі здобувачів вищої освіти у науково-комунікативних заходах, що сприяє розвитку творчого мислення та індивідуальних здібностей, отриманню нових знань щодо сучасних тенденцій в туристичній галузі України, а також здобуттю навичок самостійної науково-дослідницької діяльності.