У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

25 листопада в навчально-науково-виробничому центрі НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.
Так, представив своє дослідження Дурман Микола Олександрович з теми «Формування та реалізація державної регуляторної політики в Україні». Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, заслужений працівник освіти України Лопушинський Іван Петрович.
Цього ж дня успішно захистила своє дисертаційне дослідження Сєркова Надія Анатоліївна з теми «Державне регулювання розвитку вищої освіти в Україні». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Ульянченко Юрій Олександрович.
Згідно з рекомендацією комісії з акредитації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03 був присутній в якості роботодавця керівник апарату обласної державної адміністрації Клюцевський Володимир Іванович.
Засідання проводилося з використанням відеозв'язку. Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!