В НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень з присудженням ступеня доктора філософії європейського зразка

24 лютого на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертаційних досліджень з присудженням ступеня доктора філософії європейського зразка. Першим у центрі університету за визначеним Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» став захист дисертації Віктора Палюха з теми «Державна політика розвитку наукової діяльності у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання» та Юлії Лях з теми «Комунікативна парадигма організації взаємовідносин суб’єктів і об’єктів публічного адміністрування».

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Домбровська С.М., доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково- виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Помаза-Пономаренко А.Л., доктор наук з державного управління, старший дослідник, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Майстро С.В., доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України; Ромін А.В., доктор наук з державного управління, професор, начальник факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України; Карамишев Д.В., доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Пархоменко-Куцевіл О.І., доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди; Антонова Л.В., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили; Лашкіна М.Г., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри реклами і зв’язків з громадськістю Національного авіаційного університету.

Також на захисті були присутніми ветеран університету, фахівець відділу внутрішнього забезпечення якості освіти навчально-методичного центру Палюх Володимир Григорович та проректор з наукової роботи - начальник науково-дослідного центру Андронов Володимир Анатолійович.