В НУЦЗУ відбувся захист дисертаційного дослідження з присудженням ступеня доктора філософії європейського зразка

29 квітня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбувся захист дисертаційного дослідження з присудженням ступеня доктора філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».


Так, представив своє дисертаційне дослідження Більовский Максим Олександрович з теми «Механізми реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в Україні». Науковий керівник – Майстро Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України. У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Крюков Олексій Ігорович доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Помаза-Пономаренко А.Л. доктор наук з державного управління, старший дослідник, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Ромін А.В. доктор наук з державного управління, професор, начальник факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України; Ульянченко Ю.О., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Горник В.Г., доктор наук з державного управління, доцент, директор Інституту управління, економіки, та природокористування, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.


Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.


Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!