Грень Лариса Миколаївна

провідний науковий співробітник, доктор наук з державного управління, доцент

Освіта

1985 р. – закінчила Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка (нині – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка) з відзнакою, отримавши кваліфікацію вчитель російської мови та літератури;
2006 р. – закінчила Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту з відзнакою, одержавши кваліфікацію економіста з економіки підприємства;
2010 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Педагогічні умови формування у студентів вищих технічних навчальних закладів спрямованості на успішну професійну діяльність» на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук;
2011 р. - отримала вчене звання доцента;
2016 р. – закінчила магістратуру Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з відзнакою, за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», отримавши кваліфікацію магістра з адміністративного менеджменту;
2020 р. – захистила докторську дисертацію за темою «Механізми державного управління професійнотехнічною освітою України» у Національному університеті цивільного захисту України.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Механізми державного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти
Лідерство в освіті

Основні наукові праці 

 1. Грень Л.М. Проблематика розвитку професійно-технічної освіти України: державно-управлінський аспект / Л.М. Грень // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7). – 496 с. – (Серія «Державне управління»), С. 250 – 261.
 2. Грень Л.М. Державне управління розвитком професійно-технічної освіти: аналіз тематичного спрямування наукової літератури / Л.М. Грень // «Інвестиції: практика та досвід». – № 5. – 2018. С. 79-84.
 3. Грень Л.М. Державне управління професійно-технічною освітою: змістовна та тематична спрямованість наукових досліджень / Л.М. Грень // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1 (8). – 542 с. – (Серія "Державне управління"). – С. 285-297.
 4. Грень Л.М. Діалектика єдності та протиріч змісту категорій «державне управління» та «державне регулювання» / Л.М. Грень // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління». Томі 29 (68) № 4, 2018.
 5. Романовський О.Г. Мотивація досягнення як умова конкурентоспроможності майбутнього фахівця: навч.-метод. посіб / О.Г.Романовський, О.С. Пономарьов, Л.М. Грень, С.М. Резнік. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 56 с.
 6. Романовский А.Г. / Педагогика успеха: учебник // А.Г. Романовский, В.Е.Михайличенко, Л.Н. Грень. – Х.: НТУ «ХПИ», 2014. – 268 с.
 7. Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти: монографія / О.Г. Романовський, О.С Пономарьов, Т.В.Гура та ін., – Х.: НТУ «ХПІ»; Видавець Савчук О.О., 2014. – 324 с.
 8. Романовский А.Г. Педагогика лидерства: монографія / : А.Г.Романовский, В.Е. Михайличенко, Л.Н. Грень. – Х.: ФЛП Бровин А.В., 2018. – 500 с. (розділи 2.3, 2.4, 2.7).
 9. Грень Л.М. Державне управління професійно-технічною освітою: теоретико-методологічний аспект / Л.М. Грень // Публічне управління і адміністрування в Україні: науковий журнал. Вип. 9. 2019. – 94 с. – (Серія «Механізми державного управління»). – С. 22-29.
 10. Грень Л.М. Фінансовий інструмент як елемент економічного механізму державного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти /Л.М. Грень // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип. – с. – (Серія «Державне управління»). – С. 258-267.
 11. Грень Л.М. Економічний механізм державного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти / Л.М. Грень // Публічне управління та митне адміністрування. – № 2 (21), 2019. – С. 26.