Алієва Поліна Ільхамівна

науковий співробітник

Освіта

2010 р. - закінчила Харківський гуманітарно-педагогічний інститут за спеціальністю "Педагогікаа і методика середньої освіти. Англійська мова" та здобула кваліфікацію учитель іноземної (англійської) мови загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів;
2017 р. - закінчила Національний університет цивільного захисту України за спеціальністю "Державне управління" та отримала кваліфікацію магістра з державного управління у сфері циивільного захисту;
2019 р. -  захистила дисертацію на тему: «Механізми державного регулювання міжнародного співробітництва закладів вищої освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» (диплом ДК № 051985 від 23 квітня 2019 р.).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Державне управління у сфері цивільного захисту
Державне регулювання туристичної діяльності
Державне управління у сфері міжнародних відносин

Основні наукові праці

 1. Алієва П.І. Аналіз сутності поняття «державна освітня політика /П.І. Алієва// ВісникНаціонального університету цивільного захисту України : 16зб. наук. пр. –Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. –Вип. 1 (4). –C. 1–6. (Серія «Державне управління»).
 2. Алієва П.І. Механізми управління розвитком міжнародного співробітництва України/П.І. Алієва// ВісникНаціонального університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. –Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. –Вип. 2 (5). –C. 62–66. –(Серія «Державне управління»).(Включено до міжнародної бази Re Pec тадо міжнародної наукометричних баз даних Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, ОрenAIRE).
 3. Алієва П.І. Організаційно-інформаційне забезпечення та механізми управління інноваційною активністю вищих навчальних закладів /П.І. Алієва//Збірник наукових праць«Актуальні проблеми державного управління». –Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. –Вип. 2 (48). –С.52–57.
 4. Алієва П.І. Організаційно-правовий механізм державного регулювання міжнародного співробітництвазакладів вищої освіти/П.І.Алієва// Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. Вип. 2 (9).–Х.: НУЦЗУ, 2018.–С. 239–245.–(Серія «Державне управління»). (Включено до міжнародної бази Re Pec тадо міжнародної наукометричних баз даних Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, ОрenAIRE).
 5. Алієва П.І. Регіональна вища освіта як об’єкт державного управління /П.І. Алієва//Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління”).–Вип.1(13),2015. –С.156–160.
 6. Алієва П.І.Механизм государственного регулирования международного сотрудничества/П.І. Алієва//East Journal of Security Studies, 2018.–No1 (3).–С.1–10.
 7. Алієва П.І. Фундаменталізація вищої освіти в контексті європейської інтеграції /П.І. Алієва// Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. 28-29 квітня 2016 р. –Х. : НУЦЗУ, 2016. –С. 3–4.
 8. Алієва П.І. Механізми формування та реалізації державної політики у сфері реформування вищої освіти /П.І. Алієва// Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22–23 лютого 2017 р. / за заг. ред. В.П.Садкового. –Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. –С. 3–5.
 9. Алієва П.І. Формування управлінських засад розвитком міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів України /П.І.Алієва// Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 17, 19–20 квітня 2018 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. –Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. –С. 3–4.
 10. Алієва П.І. Впровадження досвіду європейських країн у процес державного управління міжнародною діяльність вищих навчальних закладів /П.І. Алієва// Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали ІХ Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих учених; за заг. ред. О.Б.Кірєєвої, 27 квітня 2018 р.–Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. –С.13–15
 11. Алієва П.І. Державна міграційна служба як невід’ємна частина міжнародного співробітництва закладів вищої освіти України /П.І. Алієва// Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика :матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18травня2019р. / за заг. ред. В. П. Садкового. –Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. С.71-74.