Порока Станіслав Григорович

 

науковий співробітник

Освіта

2017 р. - закінчив Національний університет цивільного захисту України та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю "Цивільна безпека" спеціалізацією "Цивільний захист".

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Національна та публічна безпека.
Публічне управління у сфері національної безпеки України.
Публічне управління у сфері інформаційної безпеки України.

Основні наукові праці 

 1. Порока С.Г., Помаза-Пономаренко А.Л. Анализ государственно-правового обеспечения в сфере национальной и публичной безопасности Украины. East Journal of Security Studies, 2018. № 1(3). URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7491
 2. Порока С.Г. Концептуальні засади щодо визначення механізмів публічного управління у сфері національної безпеки України. Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління), 2019. № 1 (10). С. 182-189.
 3. Порока С.Г. Аналіз викликів і загроз національній безпеці України, стану їх теоретичного та практичного визначення. Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління), 2019. № 2 (11). С. 82-93.
 4. Poroka S.H. Analysis of aspects of state legal support in the field of national and public security in Ukraine. Scientific magazine “Authority and society (History, Theory, Practice)” №4 (48) 2018. P. 167-168. (Грузія)
 5. Порока С.Г. Публічне управління у сфері інформаційної безпеки України. Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України : тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2018 р. Київ: КНУ імені Тараса Шевченко. С. 414
 6. Помаза-Пономаренко А.Л., Порока С.Г. Публічне управління соціальними системами як складової національної безпеки. Інформаційні технології: наука, технологія, освіта, здоровя : тези доповідей ХХVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. IV. За ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ». С. 115.
 7. Порока С.Г. Співвідношення та законодавче визначення понять «національна безпека» і « цивільний захист». Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 10 травня 2019 р. Харків: НУЦЗУ.
 8. Порока С.Г. Виклики та загрози національній безпеці України. «національна безпека» і «цивільний захист». Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 15-16 квітня 2020 р. Харків: НУЦЗУ.
 9. Учасник 5 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє». Інститут післядипломної освіти та заочного(дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна .
 10. Доповідь на XXVII міжнародній науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (Micro CAD - 2019). «Харківський політехнічний iнститут». 15-17 травня 2019 року.
 11. Станислав Порока - Опыт Республики Польша в обеспечении национальной безопасности. Секция Экономика и финансы. X Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов “Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы”. Рига, Балтийская Международная Академия.