Ахмедова Олена Олегівна

науковий співробітник, кандидат наук з державного управління, доцент

Освіта

1997 р. – закінчила Донецький державний університет, факультет романо-германської філології, спеціальність «Романо-германська філологія»;
2007 р. – закінчила Донецький державний університет управління, диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Адміністративний менеджмент»;
2011 р. – захистила дисертацію на тему  «Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення в регіоні на засадах впровадження індивідуально орієнтованих програм» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Державне управління зайнятістю населення
Державне управління туристичною галуззю
Проблеми розвитку депресивних та старопромислових міст, можливості розвитку індустріального туризму
Публічне управління у сфері цивільного захисту 

Науково-громадська діяльність

Участь у проекті TEMPUS «Centre for the Third Age Education» (Tempus project 544517-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES "CTAE) (2013-2016 рр.);
Виконавець проекту AUF "Master franco - ukrainien "Tourisme, loisirs, patrimoines" (Асоціація університетів франкофонії, "Магістерська програма "Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля"), 01.09.2017 – 30.06.2019. 

Закордонне стажування

 1. Університет Ліон 2 ім. Люм'єр, 1.03.2018 - 21.03.2018 р. (110 контактних годин), тема "Методологія наукових досліджень та викладання професійних дисциплін. Організація та координація міжнародної академічної мобільності".
 2. Université  LUMIERE de Lyon 2, у період з 10.02.2019 по 18.02.2019 року відповідно до наказу від 02.03.2018 N 204 КП, у програмі академічної мобільності з метою підвищення кваліфікації у рамках Магістерської франко-української програми «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля» Університету Ліон 2 ім. Люм'єр (Франція). 

Основні наукові праці 

 1. Lola Y., Prokopovich S., Akhmedova O. Influence of the Country’s Information Development on Its Tourist Attractiveness // Y. Lola, S. Prokopovich, O. Akhmedova.  15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019.  – 449-463 p.p. (Scopus)
 2. Akhmedova O., Brusiltseva H. Transport Service as a Component of the Tourism Industry Development of Ukraine // SHS Web Conf. Volume 67, 2019. Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019) 15 October 2019. SHS Web of Conferences 67, 02001 (2019). DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20196702001
 3. Stryzhak O., Ahmedova O., Aldoshyna M. The prospects of the marine and coastal tourism development in Ukraine // International Conference on Sustainability Science and Management: Advanced Technology in Environmental Research (CORECT-IJJSS 2019). – 2020. – Vol. 153. (Scopus, WoS) DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015303009
 4. Stryzhak O., Ahmedova O., Sushchenko O., Pokolodna M. Industrial Property Management: Sectorial Aspect // II International Conference Essays of Mining Science and Practice. – 2020. – Vol. 168. (Scopus, WoS) DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800038
 5. O. V. Ulyanchenko, O. V. Borysova, O. O. Akhmedova, S. I. Sysoieva, R. M. Sheludko, S. V. Stankevych, T. V. Kovalova, B. D. Khalmuradov Yu. Ye. Kharlamova. Prospective use of ecological tourism in Ukraine and integrative view of international experience // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(1), 49-54, doi: 10.15421/2020_8 (WoS).
 6. Ахмедова О.О., Стрижак О.О. Державне регулювання розвитку морського та прибережного туризму в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2020. – Вип. 1 (12). – С. 180-196. (Серія "Державне управління").   
 7. Ахмедова О.О., Стрижак О.О. Державноуправлінські аспекти формування професійних компетентностей спеціалістів сфери туризму / О.О. Ахмедова, О.О. Стрижак // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип. 1 (10). – С. 241-251. (Серія "Державне управління") (фахове видання)
 8. Ахмедова О.О., Шведун В.А. Державне регулювання економічного потенціалу українських Карпат щодо розвитку туристичних та рекреаційних послуг // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 212-219 (Серія "Державне управління")
 9. Ахмедова О.О., Стрижак О.О. Формування професійних компетентностей спеціалістів сфери туризму/ О.О. Ахмедова, О.О. Стрижак // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019.. (Серія "Державне управління").
 10. Розвиток індустрії туризму як складова розбудови регіонів / Мельниченко О.А., д.держ.упр., проф., Ахмедова О.О., к.держ.упр., доц.) (1 ум. др. арк. / 0,5 ум. др. арк. власного внеску) / Державна економічна політика регіонального розвитку: монографія за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017 – 420 с. ISBN 978-966-390-132-9.
 11. Organisation of the restaurant industry : навчальний посібник для студентів спеціальності 242 "Туризм" першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. О.О. Ахмедова, О. А. Сущенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 189 с.
 12. Organisation of Tour Guiding: навчальний посібник для студентів спеціальності 242 "Туризм" першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. О.О. Ахмедова, О. А. Сущенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 236 с.