Сємілєтов Олександр Сергійович

науковий співробітник

Освіта

2018 р. – закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю Лісове господарство та отримав професійну кваліфікацію магістра лісового господарства;
2019 р. – закінчив Національний університет цивільного захисту України та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Державне управління».

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Державне управління лісовим і мисливським господарством
Екологічно-інноваційна діяльність у державному управлінні

Основні наукові праці 

  1. Сємілєтов О.С. Державне регулювання та управління в галузі лісового господарства / О.С. Сємілєтов, Ю.Г. Батир // Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції.– Х.: Центр наукових технологій, 2018. С. 100-102.
  2. Сємілєтов О.С. Державне управління в галузі лісового господарства / О.С. Сємілєтов, Ю.Г. Батир // // Міжнародна науково-практична конференція: Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика. Х.: НУЦЗУ, 2019. С. 265-268.
  3. Сємілєтов О.С Екологічні проблеми регіонів та пропозиції до їх вирішення / Сємілєтов О.С. // Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції» / відп. ред. Ортіна Г.В. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. С.255-257.
  4. Сємілєтов О.С. Ринок землі-нагодована планета / Сємілєтов О.С. // Актуальні проблеми сучасної науки (частина 1): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції . Київ : МЦНД, 2019. С.5-6.
  5. Сємілєтов О.С. Державне управління в умовах складної екологічної ситуації / Сємілєтов О.С. // Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління Х.: НУЦЗУ, 2020. С. 294-304.
  6. Сємілєтов О.С. Висвітлення проблем державного управління в екологічній сфері / Сємілєтов О.С. // XХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція “ Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХХVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020 р. Ч. IV / за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ». С.348.
  7. Сємілєтов О.С. Застосування еко-інновацій та розвиток державного управління / Сємілєтов О.С. // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Х.: НУЦЗУ, 2020. С.157-158.