У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

22 вересня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України розпочалися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03.

Так, представив своє дисертаційне дослідження Бестюк Андрій Іванович з теми «Механізми державного управління вищою військовою освітою в Україні». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Довгань Валерій Іванович, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, науково-дослідний відділ, старший науковий співробітник відділу, заслужений діяч науки і техніки України.

Також успішно захистила своє дисертаційне дослідження Микитюк Юлія Миколаївна з теми «Механізми державної політики у сфері цифровізації правового регулювання в Україні». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, старший дослідник Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, Національний університет цивільного захисту України, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру.

Засідання проводилося з використанням відеозв'язку та відповідно до карантинних вимог.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!