В НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії

24 та 25 вересня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Так, 24 вересня представила своє дисертаційне дослідження Карпенко Юлія Василівна з теми «Механізми впровадження технологій штучного інтелекту в публічне управління». Науковий керівник – Василевська Тетяна Едуардівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Домбровська Світлана Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Майстро Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру;  Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, доктор наук з державного управління, старший дослідник, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру; Квітка Сергій Андрійович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем, Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Драган Іван Олександрович доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету “Житомирська політехніка”.

Цього ж дня також успішно захистила своє дисертаційне дослідження Сабурова Гаяне Борисівна з теми «Механізми управління документообігом в органах виконавчої влади територіального рівня». Науковий керівник – Писаренко Вячеслав Петрович, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці:  Майстро Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Домбровська Світлана Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру; Крюков Олексій Ігорович, доктора наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру; Радченко Олександр Віталійович, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри публічного управління та адміністрування ННІ неперервної освіти Національного авіаційного університету; Ворона Петро Васильович доктор наук з державного управління, професор, начальник управління грантового забезпечення Національного фонду досліджень України.

25 вересня представив своє дисертаційне дослідження Єфімов Юрій Вікторович з теми «Формування та реалізація екологічної політики на місцевому рівні». Науковий керівник – Солових Віталій Павлович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ при Президентові України.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Домбровська Світлана Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України;  Крюков Олексій Ігорович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Майстро Сергій Вікторович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Биркович Тетяна Іванівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв; Криштанович  Мирослав Франкович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!