В НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії

21 грудня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Представив своє дисертаційне дослідження Гавриляк Віталій Богданович з теми «Державні механізми провадження кібербезпеки в Україні». Науковий керівник – Карпенко Олександр Валентинович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України

У дискусії взяли участь голова і члени разової спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Крюков Олексій Ігорович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Ахмедова Олена Олегівна, кандидат наук з державного управління, доцент, науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Стрельцов Володимир Юрійович, доктор наук з державного управління, професор, науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Онищенко Юрій Миколайович, кандидат наук державного управління, доцент, заступник декана факультету з навчально-методичної роботи Харківського національного університету внутрішніх справ; Щепанський Едуард Валерійович, доктор наук державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

 Цього ж дня також успішно захистив своє дисертаційне дослідження Каюкін Василь Олексійович з теми «Публічне регулювання ринку залізничних перевезень». Науковий керівник – Лагутін Василь Дмитрович доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці:  Ромін Андрій Вячеславович, доктор наук з державного управління, професор, начальник факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України; Ахмедова Олена Олегівнак, кандидат наук з державного управління, доцент, науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Крюков Олексій Ігорович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Крихтіна Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Українського державного університету залізничного транспорту; Сиченко Віктор Володимирович, доктор наук державного управління, професор, ректор Дніпровської академії неперервної освіти.

Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!