У НУЦЗУ відбулися попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

18 лютого були прийняті до розгляду дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Штеби Романа Юрійовича: «Державна політика у сфері забезпечення національної безпеки України». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Майстро Сергій Вікторович. Також було розглянуто дослідження Кручиненко Вікторії Анатоліївни: «Фінансовий механізм державного регулювання розвитку підприємства». Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету Кирилов Юрій Євгенович.

Цього ж дня, було заслухано звіти індивідуальних планів по написанню дисертаційної роботи аспірантів навчально-науково-виробничого центру денної форми навчання за темами:

«Організаційно-правовий механізм публічного управління у сфері національної безпеки України» Пороки Станіслава Григоровича. Науковий керівник: доктор наук з державного управління, старший дослідник
Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна.

«Механізми державного регулювання розвитком трудового потенціалу регіонів України» Полякової Наталі Олександрівни. Науковий керівник: кандидат наук з державного управління Карпеко Надія Миколаївна.

Було прийнято рішення рекомендувати вченій раді університету про призначення рецензентів. 

Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!