У НУЦЗУ відбулися захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління та попередні захисти

11 листопада на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03.

Так, представив своє дисертаційне дослідження Марущин Юрій з теми «Механізми державного регулювання підтримки та розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні». Науковий керівник – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права ім Леоніда Юзькова, доктор наук з державного управління, доцент Щепанський Едуард Валерійович.
Цього ж дня, заслухали звіт щодо виконання індивідуального плану з проведеного дисертаційного дослідження докторантки Мороз Світлани з теми «Механізми публічного управління у сфері забезпечення якості вищої освіти в Україні». Науковий консультант – проректор Національного університету-начальник навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Домбровська Світлана Миколаївна. Крім того, представили результати своїх дисертаційних досліджень здобувачі вищої освіти Правосуд Олександр з теми «Довіра населення як механізм публічного управління у сфері забезпечення національної безпеки України» і Карпеченкова Ганна з теми «Формування державної політики запобігання та протидії домашньому насильству в Україні». Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Шевченко Сергій Анатолійович.
Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!