У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

У зв’язку з дозволом Міністерства освіти і науки України на проведення засідань спеціалізованих вчених рад 10 вересня 2020 року об 11.00 розпочалися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністями «Механізми державного управління» та «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.

Так, представив своє дослідження Торічний Вадим Олександрович з теми «Інформаційне забезпечення державної безпеки України в умовах трансформаційних викликів і загроз»». Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту навчально- науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Шведун Вікторія Олександрівна.

Цього ж дня успішно захистив своє дисертаційне дослідження Василенко Олег Вікторович з теми «Механізми державного управління інтернаціоналізацією вищої освіти в Україні». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів Павленко Олена Олександрівна.

Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!