Наукова діяльність

Напрямки науково-дослідної роботи кафедри
 • Публічне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України.
 • Розвиток публічного управління у сфері професійної підготовки кадрів цивільного захисту.
 • Оцінка результативності та ефективності публічного управління та адміністрування у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • Механізми формування та реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в умовах європейської інтеграції України.
 • Реформування політико-управлінської та соціально-економічної сфер в умовах європейської інтеграції України.
 • Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні.
 • Державна політика енергозбереження та енергоефективності.
 • Публічне управління у сфері формування кадрової політики в системі вищої освіти.
 • Державна політика у сфері розвитку рекреаційного туризму.
 • Структурна політика, диспропорції розвитку територій та міжгалузеві асиметрії.
 • Реагування на надзвичайні ситуації та зміни параметрів національної безпеки.
 • Публічне управління та адміністрування у сфері цивільного захисту.
 • Модернізаційні процеси в державній політиці розвитку регіонів.