Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування, галузь знань 28 – Публічне управління та адміністрування

Проект освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» для обговорення

Обговорення проекту освітньо-професійної програми

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування»

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» вибіркові дисципліни

Навчальні плани

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування, галузь знань 28 – Публічне управління та адміністрування

Проект освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» для обговорення

Обговорення проекту освітньо-професійної програми

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки»

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» вибіркові дисципліни

Навчальні плани

  

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування, галузь знань 28 – Публічне управління та адміністрування

Проект освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» для обговорення

Обговорення проекту освітньо-професійної програми

Силлабуси за освітньо-науковою програмою «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки»

Силлабуси за освітньо-науковою програмою "Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки" вибіркові дисципліни

Навчальні плани