Новини

У НУЦЗУ відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

У зв’язку з дозволом Міністерства освіти і науки України на проведення засідань спеціалізованих вчених рад 10 вересня 2020 року об 11.00 розпочалися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністями «Механізми державного управління» та «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.

Так, представив своє дослідження Торічний Вадим Олександрович з теми «Інформаційне забезпечення державної безпеки України в умовах трансформаційних викликів і загроз»». Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту навчально- науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Шведун Вікторія Олександрівна.

Цього ж дня успішно захистив своє дисертаційне дослідження Василенко Олег Вікторович з теми «Механізми державного управління інтернаціоналізацією вищої освіти в Україні». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів Павленко Олена Олександрівна.

Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

У НУЦЗУ відбулися попередній захист та захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

У зв’язку з дозволом Міністерства освіти і науки України на проведення засідань спеціалізованих вчених рад 7 серпня 2020 року об 10.00 було прийнято до розгляду дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Рєзнікова Валерія Володимировича на тему: «Механізми формування та реалізації державної політики у сфері Європейської інтеграції України», науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Майстро Сергій Вікторович та Терещенко Діни Акрамівни на тему: «Механізми державного регулювання розвитком людського капіталу в Україні», науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Статівка Наталія Валеріївна.

Об 11.00 представив своє дослідження Апостол Олександр Іванович на тему: «Механізми державного управління конкурентоспроможністю економіки України». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Шведун Вікторія Олександрівна.

Цього ж дня успішно захистив свою дисертаційну роботу Домарацький Михайло Богданович на тему: «Державне управління забезпеченням безпеки критичної інфраструктури в Україні». Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Шведун Вікторія Олександрівна.

Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

Дочірні категорії